De waarde van medicatie op rol voor de zelfstandig thuiswonende oudere

In de KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ staan aanbevelingen over de farmaceutische zorgverlening van de openbaar apotheker aan mensen met deze distributievorm. De toepassing van medicatie op rol als geïndividualiseerde distributievorm is in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, de standaard. Hierdoor is er weinig onderzoek gedaan naar de medicatie op rol waardoor veelal wetenschappelijke onderbouwing van de aanbevelingen ontbreekt en is onvoldoende bekend welke patiënten profiteren van medicatie op rol en wat het effect is van het gebruik van medicatie op rol.

Doel: 

Het farmaceutische zorgproces rondom medicatie op rol in kaart brengen en het effect van medicatie op rol op het medicatiebeheer, kennis en therapietrouw beschrijven waardoor de toepassing van medicatie op rol in de praktijk geoptimaliseerd kan worden.

Samenwerking: 
  • Promotor: prof. dr. Marcel L. Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg van de afdeling Farmacoepidemiologie en klinische farmacologie van de Universiteit Utrecht
  • Copromotor: dr. Henk-Frans Kwint, apotheker/onderzoeker van Apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden
  • Promovendus: Bram Mertens MSc, apotheker/onderzoeker van Apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden
Publicaties: 
  • Mertens BJ, Kwint HF, Bouvy ML, van Marum RJ. Medicatie op rol, wat komt er bij kijken? Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1770.
  • Mertens BJ, Kwint HF, van Marum RJ, Bouvy ML. Acute wijziging medicatierol is tijdrovend en risicovol . Pharm. Weekbl 13. maart 2017.
  • Kwint HFK, Mertens BJ, Mulder-Wildermors LGM. Minder geneesmiddelkennis bij medicatierolgebruikers. Pharm. Weekbl september 2014; 149-39.
Looptijd: 

2014-2018

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief