Innovatief, deskundig en betrokken

Toetsgroep Parkinson | Start 25 maart 2024 | Deze groep is VOL

  • 25 maart 2024 (1e bijeenkomst)
  •  525,00 excl. BTW
  • Online
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apotheker: 2 uur per bijeenkomst (totaal 8 toetsingspunten)
Voor deelnemers van ParkinsonNet is deze toetsgroep voor herregistratie gelijkgesteld met deelname aan een monodisciplinair overleg

CanMEDs:
Farmaceutisch handelen: 80%
Kennis en wetenschap: 20%

Data:
Maandag 25 maart 2024 (1e bijeenkomst)
Maandag 3 juni 2024
Maandag 16 september 2024
Maandag 18 november 2024

Elke bijeenkomst (online) duurt van 9:30 tot 11:30 uur

Docenten:
Dr. Caroline van de Steeg (SIR)
Clementine Stuijt

Contact:
Caroline van de Steeg
c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

Deelnemers aan deze groep hebben reeds bevestiging van hun deelname gekregen. Graag nog wel definitief inschrijven en betalen via de blauwe knop “Inschrijven & betalen”.
Indien u interesse heeft voor een nieuwe Toetsgroep kunt u zich hier aanmelden.

In het kort:
Deze toetsgroep is bedoeld voor een vaste groep apothekers, die op van te voren vastgestelde data vier keer bijeenkomt om patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk. Elke deelnemer legt minimaal één keer een zelf voorbereide praktijkcasus ter bespreking voor aan de toetsgroep.

SIR organiseert deze  toetsgroep voor u, speciaal gericht op de ziekte van Parkinson. De toetsgroep bestaat uit 8-10 deelnemers. Wij vragen van de deelnemers dat ze minimaal de basiscursus van ParkinsonNet of Farmabuddy Parkinson gevolgd hebben.

Leerdoelen:
Bevorderen van het klinisch farmaceutisch denken en handelen op het gebied van de behandeling bij de ziekte van Parkinson door middel van intercollegiale feedback, aangevuld met feedback van een expert.