Innovatief, deskundig en betrokken

SIR Moreel beraad serie | juli 2023

 • 6 juli 2023
 •  765,00 excl. BTW
 • Fysiek (centraal of op locatie)
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apotheker: accreditatie toegekend voor 8 accreditatie uren

CanMEDs:
Samenwerking: 20%
Communicatie: 20%
Professionaliteit: 60%

Data:
De startbijeenkomst is gepland op 6 juli 2023. De overige data worden in overleg met de groep vastgesteld.

Docenten:
Dr. Martine Kruijtbosch (SIR)

Contact:
Martine Kruijtbosch
m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl

In het kort:
De SIR Moreel beraad serie bestaat uit drie bijeenkomsten waarin u ethische competenties ontwikkelt voor de herkenning en aanpak van morele dilemma’s uit de dagelijkse zorgpraktijk. In een startbijeenkomst maakt u, gezamenlijk met mimimaal 6 en maximaal 8 collega-apothekers, kennis met moreel beraad en oefent u met de benodigde ethische vaardigheden in de context van uw eigen ingebrachte morele dilemma’s. In twee daarop volgende bijeenkomsten, twee en vijf maanden na de startbijeenkomst, verdiept u deze vaardigheden verder in de vorm van het moreel beraad zelf. Voor elk van deze twee moreel beraden wordt op democratische wijze een dilemmacasus van een van de deelnemers gekozen en gezamenlijk onderzocht. Naar gelang de wens van de deelnemers kan er gekozen worden tussen twee gespreksmethodes.

De deelnemer levert voor elke bijeenkomst een zelf in de praktijk ervaren dilemmacasus aan die hij/zij gezamenlijk wenst te onderzoeken in een moreel beraad.

In elk van de twee moreel beraden gaat u met de collega-apothekers een morele kwestie, waarbij u of uw collega’s in de functie van apotheker een niet-pluis gevoel heeft ervaren, gezamenlijk onderzoeken. U gaat onderzoeken wat mogelijk het goede is om te doen , beargumenteerd vanuit en onderbouwd met (kern)waarden. De beraden hebben een duidelijke structuur.

Deze serie is ook geschikt voor intervisiegroepen die iets nieuws willen leren! 

Leerdoelen:
De SIR Moreel beraad serie ondersteunt de apotheker met:

 • het ontwikkelen van vaardigheden benodigd voor dialoog – zoals het uitstellen van oordelen/aannames, luisteren naar wat er letterlijk gezegd wordt, het socratisch bevragen (open vragen) naar de feiten;
 • het eerder kunnen herkennen van morele dilemma’s / kwesties;
 • het kunnen formuleren van de kernvraag, waar het om draait in de dilemmacasus;
 • het kunnen herkennen van en contextuele inhoud geven aan (kern)waarden;
 • bewust worden van de belangen van bij de dilemmacasus betrokkenen;
 • kunnen reflecteren op eigen waarden/principes, uitspraken, handelen in situaties van morele dilemma’s en daar betekenis aan geven in de context van de dilemmacasus;
 • bewust worden van de argumenten en waarden/principes van collega apothekers;
 • kunnen reflecteren op argumenten/standpunten bij de beantwoording van de kernvraag van het moreel beraad;
 • kunnen reflecteren op wat ‘het goede handelen’ van de apotheker binnen een moreel dilemma zou kunnen zijn en dit met (morele) argumenten kunnen onderbouwen.

Download folder:

 • In de folder vindt u alle informatie over het programma, data, randvoorwaarden en inschrijving.
 • Download flyer (1 A4): te gebruiken voor werking onder collega’s.