Innovatief, deskundig en betrokken

SIR Moreel beraad serie | 2023-2024

 • 30 november (1e van 3)
 •  765,00 excl. BTW
 • Centraal of op locatie
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apotheker: accreditatie toegekend voor 8 accreditatie uren

CanMEDs:
Samenwerking: 20%
Communicatie: 20%
Professionaliteit: 60%

Data:
Starbijeenkomst is gepland op 30 november 2023. De overige data worden in overleg met de groep vastgesteld.

Docenten:
Dr. Martine Kruijtbosch (SIR)

Contact:
Martine Kruijtbosch
m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl

In het kort:

De SIR Moreel beraad serie (kleinschalige interactieve nascholing) bestaat uit drie bijeenkomsten waarin u ethische competenties ontwikkelt voor de herkenning en aanpak van morele dilemma’s uit de dagelijkse zorgpraktijk. In een startbijeenkomst maakt u, gezamenlijk met mimimaal 6 en maximaal 8 collega-apothekers (of  met uw apotheekteam), kennis met moreel beraad en oefent u met de benodigde ethische vaardigheden in de context van uw eigen ingebrachte morele dilemma’s. In twee daarop volgende bijeenkomsten, twee en vijf maanden na de startbijeenkomst, verdiept u deze vaardigheden verder in de vorm van het moreel beraad zelf. Voor elk van deze twee moreel beraden wordt op democratische wijze een dilemmacasus van een van de deelnemers gekozen en gezamenlijk onderzocht. Naar gelang de wens van de deelnemers kan er gekozen worden tussen twee gespreksmethodes.

De serie kan op verzoek incompany, op locatie uitgevoerd worden, en is zowel geschikt voor apotheekteams als voor intervisiegroepen die iets nieuws willen leren! 

Moreel beraad levert op:

 • Inzicht in morele kwesties, waar er iets fundamenteels op het spel staat;
 • Professionele ontwikkeling: de geoefende ethische vaardigheden helpen om routine van het denken te doorbreken, het hart het hoofd te integreren, meerdere perspectieven te verkennen, het zinvolle gesprek te kunnen voeren;
 • Team building; samen weet je meer;
 • Visie op wie je als organisatie wil zijn: je ontwikkelt gedeelde waarden in de uitvoerende praktijk

Leerdoelen:

De SIR Moreel beraad serie ondersteunt de apotheker met:

 • het ontwikkelen van vaardigheden benodigd voor dialoog – zoals het uitstellen van oordelen/aannames, luisteren naar wat er letterlijk gezegd wordt, het socratisch bevragen (open vragen) naar de feiten;
 • het eerder kunnen herkennen van morele dilemma’s / kwesties;
 • het kunnen formuleren van de kernvraag, waar het om draait in de dilemmacasus;
 • het kunnen herkennen van en contextuele inhoud geven aan (kern)waarden;
 • bewust worden van de belangen van bij de dilemmacasus betrokkenen;
 • kunnen reflecteren op eigen waarden/principes, uitspraken, handelen in situaties van morele dilemma’s en daar betekenis aan geven in de context van de dilemmacasus;
 • bewust worden van de argumenten en waarden/principes van collega apothekers;
 • kunnen reflecteren op argumenten/standpunten bij de beantwoording van de kernvraag van het moreel beraad;
 • kunnen reflecteren op wat ‘het goede handelen’ binnen een moreel dilemma zou kunnen zijn en dit met (morele) argumenten kunnen onderbouwen.

Meer informatie: