Innovatief, deskundig en betrokken

SIR Basistraining Consultvoering

  • 15 oktober 2024
  •  225,00 excl. BTW
  • Omgeving Utrecht
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten: 3,5 KABIZ-punten ten behoeve van het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA).
Openbaar apothekers: 3,5 accreditatieuren (kleinschalig interactief)

CanMEDS:
Bij deze nascholing ligt de focus op de competentie Communicatie

Data:
15 oktober 2024

Docenten:
Dr. Adrianne Faber (SIR)

Contact:
Adrianne Faber
a.faber@sirstevenshof.nl

In het kort:
Veel te vaak zijn we als apotheker(sassistente) nog bezig met taakgericht communiceren. We geven vooral uitleg over het geneesmiddel dat we afleveren. Het liefst alles wat we ervan weten. En daarbij praten we vooral tegen de patiënt, in plaats van mét de patiënt.
Maar juist door eerst na te gaan wat de vragen, behoeften en eventuele zorgen van de patiënt zijn, wordt het echt een gesprek en weet je welke farmaceutische zorg je de patiënt moet bieden. Daardoor voorkom je dat je de patiënt overlaadt met onnodige informatie. Dit betekent dat we eerst vooral informatie moeten inwinnen door vragen te stellen en heel goed naar de patiënt te luisteren.
We moeten dus omschakelen van taakgericht naar patiëntgericht communiceren. Gelukkig is dit prima te leren.

Tijdens de SIR basistraining Consultvoering maak je kennis met de basisprincipes van consultvoering in de apotheek en leer je hoe jij ervoor kunt zorgen dat je écht in gesprek raakt met de patiënt over de medicijnen in plaats van de patiënt te overstelpen met informatie. Na de training heb je een vernieuwde kijk op het voeren van patiëntgesprekken en concrete handvatten om de volgende dag gelijk mee aan de slag te gaan in de apotheek.

Leerdoelen:
Na deze training heb je:
– een vernieuwde kijk op de uitvoering van patiëntgesprekken in de apotheek en voor
jezelf;
– persoonlijke verbeterpunten geformuleerd die je direct kan toepassen voor meer
patiëntgerichte gesprekken.

Na deze training kun je:
– uitleggen wat patiëntgericht communiceren inhoudt;
– uitleggen uit welke fasen een consult (volgens Calgary Cambridge model) is
opgebouwd;
– aangeven hoe je in een consult informatie kunt inwinnen over de wensen en
behoeften van de patiënt.

Programma:
Het betreft een interactieve training van 3,5 uur waarin uitleg, individuele en groepsopdrachten elkaar afwisselen. Daarnaast wordt aan de hand van praktijkcases in groepjes en plenair geoefend met het voeren van een consult.