Innovatief, deskundig en betrokken

Nascholing Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV) | Elsloo

  • 5 oktober 2023
  •  395,00 excl. BTW
  • Elsloo
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Openbaar en poliklinisch apothekers die GDV zorg leveren: 6,5 uur

CanMEDS:
Farmaceutisch handelen: 20%
Organisatie: 60%
Professionaliteit: 20%

Data:
5 oktober 2023

Docenten:
Dr. Bram Mertens (SIR)

Contact:
Sonia Amini
s.amini@sirstevenshof.nl

In het kort:
Geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel medicatie op rol genoemd, is een manier om de patiënt met ordeningsproblemen te helpen bij de inname van zijn geneesmiddelen. De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ is in 2021 herzien. Vraagt u zich af of alle (herziene) aanbevelingen goed en efficiënt zijn geïmplementeerd?

Met een interactieve opzet van de nascholing worden tips en kennis afgewisseld met theorie en data uit praktijkonderzoek. De nascholing vergroot uw kennis over de aanbevelingen en biedt u tips om het eigen GDV-proces te verbeteren. Aan het einde van de dag weet u de sterke en zwakke plekken van het GDV-proces in uw eigen apotheek. Zo weet u wat te doen om zowel aan de aanbevelingen van de KNMP-richtlijn te voldoen als het proces efficiënt in te richten.

Voor deze cursus wordt organisatorisch samengewerkt met Apotheek Voorzorg.

Leerdoelen:
Verwerven van kennis van en krijgen van inzicht in:
– Hoe het zelfmanagement van de patiënt met ordeningsproblemen het beste in stand kan worden gehouden;
– Hoe het GDV-proces georganiseerd en geborgd wordt in de apotheek;
– Het belang van het apotheekinformatiesysteem met betrekking tot medicatiebewaking bij geïndividualiseerde distributievormen;
– Hoe om te gaan met wijzigingen in de GDV;
– Risico’s in het GDV-proces.

Download folder:
In de folder vindt u alle informatie inclusief de randvoorwaarden.