Innovatief, deskundig en betrokken

Farmabuddy module Parkinson | 8 oktober 2024

  • 8 oktober 2024
  •  395,00 excl. BTW
  • Utrecht
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apothekersassistenten: 6 scholingspunten in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

CanMEDS:
Farmaceutisch handelen: 60%
Communicatie: 20%
Organisatie: 20%

Data:
8 oktober 2024 (fysieke onderwijsdag)
Datum van de online reflectiesessie wordt nog in overleg afgestemd

Docenten:
Caroline van de Steeg-van Gompel, niet-praktiserend apotheker SIR
Clementine Stuijt, apotheker Punt voor Parkinson, UMCG
Een ervaren Farmabuddy, Academische Apotheek Stevenshof Leiden

Contact:
Caroline van de Steeg
c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

In het kort:
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben regelmatig en langdurig farmaceutische zorg nodig. Om deze farmaceutische zorg goed en efficiënt te regelen is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze samenwerking.

Farmabuddy’s zijn vaste contactpersonen in de apotheek voor patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. Zij brengen de persoonlijke situatie van een patiënt in kaart, zijn laagdrempelig bereikbaar, houden vinger aan de pols en signaleren proactief eventuele problemen. Apotheken hebben daarnaast een belangrijke plaats in multidisciplinair overleg over de keuze van de farmacotherapeutische behandeling, die vaak complex is.

Deze module is bedoeld voor apothekersassistenten of farmaceutisch consulenten die de farmaceutische zorg voor mensen met Parkinson willen verbeteren. Tijdens het onderwijs gaan we ervan uit dat deelnemers in de praktijk al met vaste contactpersonen (Farmabuddy’s) werken.
Mocht u nog niet met vaste contactpersonen werken, dan adviseren wij om eerst de module Aan de slag met Farmabuddy te volgen.

Apothekers raden we aan om de basisscholing te volgen van ParkinsonNet. Daarvoor kunt u zich aanmelden via https://www.parkinsonnet.nl/discipline/apothekers/. Om daarna uw kennis over farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson en vaardigheden in klinische besluitvorming op peil te houden, kunt u deelnemen aan onze Toetsgroep Parkinson.

Leerdoelen:
Na de cursus:
– kunt u opgedane kennis over de ziekte van Parkinson in de eigen praktijk toepassen;
– kunt u specifieke klachten/problemen bij de ziekte van Parkinson benoemen;
– kunt u de professionele richtlijnen en standaarden voor de farmaceutische patiëntenzorg aan Parkinson patiënten in de eigen praktijk toepassen;
– heeft u handvatten gekregen om een effectieve behandelrelatie op te bouwen en op integere, betrokken en oprechte wijze met de patiënt/mantelzorger te communiceren;
– bent u in staat om veel voorkomende klachten met de patiënt te bespreken in een consult;
– bent u in staat om afspraken met behandelaar en andere Parkinson zorgverleners  t.b.v. begeleiding van de patiënt te maken;
– kunt u de Farmabuddyzorg voor mensen met de ziekte van Parkinson in uw eigen praktijk implementeren.

Programma:
De cursusmodule bestaat uit:

  • een voorbereidende opdracht (tijdsinvestering ongeveer drie kwartier);
  • één fysieke cursusdag (gedurende 5 uur);
  • aan de slag in de praktijk;
  • online reflectie op en leren van praktijkervaringen (gedurende 1,5 uur), circa twee maanden na de cursusdag.