Innovatief, deskundig en betrokken

Blended cursus “Deprescribing – aan de slag in de praktijk”

  • 1 november 2022 (1e dag)
  •  775,00 excl. BTW
  • Utrecht
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Openbaar en poliklinisch apotheker: 12 uur (6 uur per dag)
De twee CME-online e-learnings zijn geaccrediteerd voor in totaal 4 uur (2 uur per e-learning)

CanMEDS:
Farmaceutisch handelen: 30%
Communicatie: 30%
Organisatie: 20%
Samenwerking: 20%

Data:
1 november 2022: fysiek
6 december 2022: fysiek

Docenten:
Dr. Henk-Frans Kwint (SIR)
Dr. Sanne Bakker-Verdoorn (SIR)
Dr. Adrianne Faber (SIR)

Contact:
secretariaat@sirstevenshof.nl

In het kort:
Deze cursus biedt u praktische handvatten om de aanbevelingen uit de herziene richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen in uw eigen apotheek of samenwerkingsverband. De basiskennis over de aanbevelingen in de richtlijn en bijbehorende kennisdocumenten van veelvoorkomende geneesmiddelgroepen kunt u op doen door het volgen van twee e-learnings. Vervolgens gaan we tijdens twee cursusdagen praktisch in op het verantwoord afbouwen van medicatie op basis van praktijkcasus, consultvoering bij deprescribing en de samenwerking met andere zorgverleners.

Binnen de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen is in december 2020 een nieuwe module gepubliceerd: ‘Minderen en stoppen van medicatie’. Met deze module kunnen apothekers in samenwerking met huisarts, specialist ouderengeneeskunde en andere zorgverleners het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen in de praktijk vormgeven.

Leerdoelen:
De cursusdagen zijn opgedeeld in drie verschillende thema’s: inhoudelijke verdieping, consultvoering en organisatie.

Na deze cursus bent u beter in staat om:

qua inhoudelijke verdieping:
– de inhoud van de kennisdocumenten van de tien verschillende geneesmiddelgroepen in de praktijk toe te passen bij de uitvoering en monitoring van deprescribing bij ouderen;
– een farmacotherapeutisch behandelplan op te stellen, inclusief prioritering en monitoring van acties, bij een medicatiebeoordeling die gericht is op deprescribing;

qua consultvoering:
– in een gesprek met de patiënt het onderwerp deprescribing ter sprake te brengen en inzicht te krijgen in de wensen van de patiënt op dit gebied;
– in een gesprek met de patiënt over deprescribing de geschikte consultvaardigheden en tools in te zetten voor het bespreken van voor- en nadelen/risico’s;
– te reflecteren op zijn/haar eigen communicatievaardigheden bij deprescribing consulten;

qua organisatie:
– belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. deprescribing te herkennen bij uzelf en bij de medezorgverleners (in uw eigen samenwerkingsverband);
– een plan van aanpak op te stellen om in de eigen apotheek actief aan de slag te gaan met deprescribing;
– samenwerkingsafspraken te maken over deprescribing met mede-zorgverleners.

Download folder:
In de folder vindt u alle informatie over het programma, voorbereiding, samenwerking met E-WISE (CME-Online), randvoorwaarden (ingangseis voor deze cursus is het volgen van twee CME-Online e-learnings).