Panel praktijkonderzoek Apotheek Medewerkers (PAM)

Het Panel praktijkonderzoek Apotheek Medewerkers, oftewel PAM, is in 2009 opgezet en wil onderzoek doen naar de zorg in de apotheek en de ervaringen en opvattingen van apotheekmedewerkers. PAM is bedoeld voor apothekersassistenten, farmaceutisch managers, farmaceutisch consulenten, farmakundigen, bezorgers, apotheekhulpen of andere medewerkers van apotheken. Daarnaast kun je je voor PAM aanmelden als je: als Farmakundige (in opleiding) werkzaam bent in een andere sector in de farmacie, als apotheekmedwerker werkzaam in een ziekenhuisapotheek, of als apotheekmedewerker werkzaam in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Onderzoek naar de praktijk en de zorg die in apotheken wordt verleend levert belangrijke informatie op om zorg beter en veiliger te maken. Daarnaast draagt het bij een betere ondersteuning van apotheekmedewerkers. Veel onderzoek over de apotheek wordt nu alleen onder apothekers gedaan, met enkele uitzonderingen (zoals de SBA Monitor en de Arbeidsmarktmonitor SBA). Het betrekken van apotheekmedewerkers is juist van groot belang om een genuanceerder beeld te krijgen van wat er in de praktijk gebeurt en wat apotheekmedewerkers daarvan vinden. PAM probeert nu een zo groot mogelijke groep apotheekmedewerkers bereid te vinden om mee te doen en zich aan te melden.

Aanmelden en deelnemen?
Deelname is simpel en gaat via e-mail. Stuur een email naar pam@sirstevenshof.nl.
Na aanmelding wordt je ongeveer 2 keer per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. Meestal is dit het invullen van een (korte) vragenlijst via internet. Je kunt per onderzoek besluiten of je mee wilt doen. Je antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en resultaten zijn niet traceerbaar naar een persoon of apotheek.

Wie zitten er achter PAM?
PAM is een samenwerking van onderzoeksinstituut SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) en Stichting Praktijkresearch in Samenwerking Met Apotheken (PRISMA). PAM wordt bovendien geadviseerd door deskundigen op gebied van de apotheek en onderzoek vanuit Optima Farma, KNMP, Numerando en de Universiteit Utrecht. Beheer en coördinatie van PAM vindt plaats door SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. Coördinator en contactpersoon voor PAM is Sonia Amini (pam@sirstevenshof.nl).

Wat zijn de doelstellingen van PAM?
PAM heeft als doelstellingen: het verrichten en bevorderen van praktijkonderzoek onder apotheekmedewerkers en het vergroten van kennis over de onderzoeksonderwerpen van PAM. In het bijzonder de kennis van apotheekmedewerkers zelf of kennis ten bate van de verbetering van de begeleiding van apotheekmedewerkers.

Categorieën van onderwerpen waar PAM onderzoek naar doet, zijn:

 • De inhoud en ontwikkeling van de zorg die door apotheken wordt geboden
 • De kwaliteit en veiligheid van de zorg die door apotheken wordt geboden
 • De (ontwikkelingen in) beroepen en functies in de apotheek en de daarbij behorende opleidingen en scholing
 • De impact van maatschappelijke veranderingen, vergoedingen of veranderingen van wet en regelgeving op de farmaceutische praktijk vanuit het perspectief van apotheekmedewerkers
 • De kennis van apotheekmedewerkers
 • De ervaringen en opvattingen van apotheekmedewerkers over hun eigen vak en naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen
 • De tevredenheid van apotheekmedewerkers naar aanleiding van actuele ontwikkelingen in de apotheek

Hoe wordt omgegaan met mijn gegevens?
PAM gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van uitnodigingen voor onderzoek en eventueel het verzenden van de PAM nieuwsbrief. Wij vragen uw persoonsgebonden of persoonlijke e-mailadres. Reden hiervoor is dat bij gebruik van algemene e-mailadressen en meer collega's in een apotheek die meedoen met PAM, mogelijk problemen ontstaan met het opslaan van de antwoorden. De verwerking van uw antwoorden vindt anoniem plaats. Voor begonnen wordt met analyse van de antwoorden worden uw antwoorden geanonimiseerd door PAM door middel van een code. Resultaten zijn dus niet traceerbaar naar een e-mailadres, persoon of apotheek. Wilt u meer weten over de manier waarop PAM met uw gegevens omgaat? U kunt hier het privacyreglement van PAM vinden.

Wie kan zich aanmelden voor PAM?
PAM wil graag een zo groot mogelijke groep apotheekmedewerkers betrekken bij PAM. Onder apotheekmedewerkers wordt binnen PAM verstaan:

 • Alle apotheekmedewerkers in de apotheek
 • (apothekersassistenten, apotheekhulpen, bezorgers, farmaceutisch managers, farmakundigen, farmaceutisch consulenten, overige en mogelijk toekomstige nieuwe beroepen en functies in de apotheek) (uitgezonderd apothekers)
 • Bovenstaande voor openbare apotheken, ziekenhuisapotheken, poliklinische apotheken, bereidingsapotheken, dienstenapotheken en internetapotheken
 • Assistenten bij apotheekhoudende huisartsen
 • Farmakundigen werkzaam in verschillende settings
 • Farmaceutisch consulenten werkzaam in verschillende settings
 • Assistenten die werken via verschillende detacheringbureaus

Apothekers kunnen momenteel al op andere wijze rechtstreeks worden benaderd voor onderzoek. Dat is de reden dat zij momenteel niet behoren tot de doelgroep van PAM. Ben je apotheker of ben je om een andere reden wel geïnteresseerd in de onderzoeken van PAM maar niet werkzaam als apotheekmedewerker? Meld je dan hier aan als geïnteresseerde. Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar pam@sirstevenshof.nl.

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief