Ontwikkeling en implementatie van een clinical rule ter ondersteuning van de afhandeling van QT-verlengende interacties

In de medicatiebewaking in Nederland wordt gecombineerd gebruik van twee geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen gesignaleerd vanwege het risico op Torsade de Pointes. De afhandeling van deze interactie in de praktijk is lastig, omdat risicofactoren vaak onvoldoende bekend zijn en een ECG niet voorhanden is. In dit onderzoek wordt als eerste geïnventariseerd hoe de afhandeling van deze interactie momenteel verloopt (voormeting) in de openbare apotheek. Tegelijkertijd zal in het Erasmus MC bij patiënten die twee QT-verlengende middelen gebruiken een ECG worden gemaakt.  Daarbij worden potentiële risicofactoren in kaart gebracht, die ook voor een openbaar apotheker toegankelijk zijn, zoals dosering, leeftijd, geslacht en comedicatie. Op grond van deze gegevens wordt een clinical rule (beslisboom) ontwikkeld die een specifieker advies geeft bij de combinatie van twee QT-verlengende geneesmiddelen. Na implementatie van deze clinical rule zal opnieuw gemeten worden hoe openbaar apothekers deze interactie afhandelen (nameting). 

Doel: 

Ontwikkeling van een clinical rule (beslisboom) voor de interactie tussen twee QT-verlengende geneesmiddelen en onderzoeken of openbaar apothekers de betreffende interactie met de clinical rule specifieker kunnen afhandelen. 

Samenwerking: 

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Looptijd: 

Zomer 2015 – zomer 2016

Subsidieverstrekker: 

KNMP

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief