Innovatief, deskundig en betrokken

Huisbezoek na ontslag

Het is bekend dat er na een ziekenhuisopname veel mis gaat in het medicijngebruik van ouderen. Dat bleek ook uit een pilot uitgevoerd in 2020 door Zorg Zoals de West-Fries het Wil (ZZWW) en apotheek Stede Broec. Een huisbezoek is een manier waarop het apotheekteam na ontslag extra begeleiding kan bieden.

Doel:
Onderzoeken wat de invloed is van een huisbezoek door een farmaceutisch consulent (en daaruit volgende interventies) op het aantal medicatiegerelateerde problemen bij ouderen met polyfarmacie na ontslag uit het ziekenhuis.

Aanpak:
In dit onderzoek wordt een huisbezoek door een farmaceutisch consulent geïntroduceerd bij oudere patiënten met polyfarmacie. Het huisbezoek vindt plaats binnen één week na ontslag uit het ziekenhuis. De farmaceutisch consulent identificeert medicatiegerelateerde problemen aan de hand van een protocol en voert vervolgens interventies uit om de geconstateerde problemen op te lossen. Zowel voor als na de introductie van het huisbezoek meten we het aantal medicatiegerelateerde problemen (geconstateerd door de farmaceutisch consulent en zelfrapportage door de patiënt), de ervaring van de patiënt en de zorgconsumptie in de drie weken na ontslag.

Download Eindrapport | De apotheek op huisbezoek na ontslag | September 2022