DISCARDt (DeIntensifying CARdiovascular & Diabetes treatment) onderzoek

In het DISCARDt (DeIntensifying CARdiovascular & Diabetes treatment) project werken verschillende Nederlandse onderzoekers (van SIR, RUG/UMCG en AmsterdamUMC) samen om meer te weten te komen over de mogelijkheden om medicatielast en risico’s bij kwetsbare mensen met diabetes en/of hartvaatziekten te verminderen. Dit gebeurt met subsidie van de KNMP en in samenwerking met andere partijen zoals Service Apotheek.
Een belangrijk thema daarbij is het proces van afbouwen en stoppen met medicatie, die niet langer bijdraagt aan de kwaliteit van leven, iets wat met een Engelse term ook wel ‘deprescribing’ wordt genoemd.
Daarnaast is er aandacht voor problemen die mensen zelf ervaren met de medicatie en die mogelijk tot bijwerkingen, zoals hypoglykemie, kunnen leiden.
Het DISCARDt project is bedoeld om hulpmiddelen en strategieën te ontwikkelen en evalueren, waarmee apotheken en huisartsprakijken kunnen bijdragen om overbehandeling en gebruiksproblemen bij kwetsbare patiënten met diabetes en/of hartvaatziekten te verminderen.
Enerzijds worden hulpmiddelen ontwikkeld om ‘deprescribing’ bij deze groep patiënten in het algemeen te implementeren, en anderzijds om dit proces voor mensen met diabetes in samenspraak met huisarts/praktijkondersteuner uit te voeren en specifieke risico’s van glucose-verlagende medicatie te verminderen.
Voor meer informatie zie www.discardt.nl

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief