Archief Onderzoek

Onderzoek

Effecten van nierfunctie meten in de openbare apotheek

Een verminderde nierfunctie is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames. MFB’s kunnen bewaken op een bekende verminderde nierfunctie, maar kunnen ook worden toegepast om het ontbreken van nierfunctiewaarden te signaleren. Service Apotheek is in 2015 gestart met nierfunctie-MFB’s. Deze zijn gekoppeld aan recepten voor amoxicilline/clavulaanzuur, ciprofloxacine, claritromycine, cotrimoxazol, nitrofurantoïne, norfloxacine, trimethoprim, allopurinol, digoxine, sotalol en spironolacton.

Klinische relevantie van medisch-farmaceutische beslisregels inzake laboratoriumwaarden in openbare apotheken

Een prospectieve observationele studie in  15 openbare apotheken in de regio Utrecht. De apothekers werken middels de StatusScoop-systeem met medisch-farmaceutische beslisregels van  beslissingsondersteunende systeem Clinical Rules® en van de KNMP/Health Base. De apothekers in de deelnemende apotheken realiseren een systeemkoppeling met het laboratorium Saltro. Indien het systeem een medicatiebewakingssignaal inzake een laboratoriumwaarde genereert voor een risicopatiënt, handelt de apotheker het signaal volgens de instructie van het systeem af en legt dit vast.

Landelijk onderzoek Receptwijzigingen tijdens ter hand stellen in OA 2016

Recent onderzoek van SIR toont aan dat de openbaar apotheker in Nederland per dag gemiddeld bijna 20 recepten wijzigt. Het gaat om 5,5% van alle voorschriften. De meeste aanleidingen zijn logistieke problemen (45%), zoals geneesmiddelen die niet beschikbaar zijn. En farmacotherapie gerelateerde problemen (33%) zoals een onjuiste dosering of een contra-indicatie. Lees verder in het rapport alle resultaten. Download het rapport...

Ontwikkeling en implementatie van een clinical rule ter ondersteuning van de afhandeling van QT-verlengende interacties

In de medicatiebewaking in Nederland wordt gecombineerd gebruik van twee geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen gesignaleerd vanwege het risico op Torsade de Pointes. De afhandeling van deze interactie in de praktijk is lastig, omdat risicofactoren vaak onvoldoende bekend zijn en een ECG niet voorhanden is. In dit onderzoek wordt als eerste geïnventariseerd hoe de afhandeling van deze interactie momenteel verloopt (voormeting) in de openbare apotheek.

TAPTOE onderzoek

In het TAPTOE consortium (Tackling And Preventing The Opioid Epidemic) werken universiteiten, zorginstellingen en beleidsmakers samen. Het consortium wil voorkomen dat in Nederland een opiaatprobleem ontstaat zoals in de Verenigde Staten is gebeurd. Daarvoor verstrekt NWO een subsidie van 1,8 miljoen euro voor een periode van vijf jaar.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief