Toetsgroep Parkinson 4 bijeenkomsten

Deze toetsgroep is bedoeld voor een vaste groep apothekers, die op van te voren vastgestelde data bijeenkomt om patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk.

SIR organiseert deze  toetsgroep voor u, speciaal gericht op de ziekte van Parkinson. De toetsgroep bestaat uit precies 10 deelnemers. 

 

Leerdoelen: 

Bevorderen van het klinisch farmaceutisch denken en handelen op het gebied van de behandeling bij de ziekte van Parkinson door middel van intercollegiale feedback, aangevuld met feedback van een expert.

Programma: 

Elke deelnemer legt minimaal één keer een zelf voorbereide praktijkcasus ter bespreking voor aan de toetsgroep.

Docenten: 
Data: 

Nog in te plannen: vier bijeenkomsten op maandagen en donderdagen. 

Randvoorwaarden: 

De toetsgroep wordt geformeerd zodra er 10 deelnemers zijn. Heeft u wel interesse, maar kent u niet voldoende andere belangstellenden? Neem dan contact met ons op, dan zetten wij u op een wachtlijst.

SIR vraagt per toetsgroep accreditatie aan bij de KNMP, houdt de presentie bij en registreert deelname in PE-online. 

Doelgroepen: 

Apothekers die het klinisch farmaceutisch denken en handelen op het gebied van de ziekte van Parkinson willen verbeteren of onderhouden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend na de cursus Farmabuddy Parkinson).

Accreditatie: 

De toetsgroep is bij de KNMP voor 8 toetsingspunten geaccrediteerd (2 uur per bijeenkomst). De verdeling over competenties is 80% farmaceutisch handelen, 20% kennis en wetenschap.

Kosten: 

€ 395,- excl. BTW

Locatie: 

Online via MS Teams

Inschrijving/aanmelden: 

Aanmelden bij Caroline van de Steeg (c.vandesteeg@sirstevenshof.nl)

 

Contact: 

Caroline van de Steeg, c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

Voor deze toetsgroepen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden, bij inschrijving gaat u hiermee akkoord.

Zie hieronder: 

1. Annuleren van deelname is uitsluitend mogelijk door een e-mail te sturen aan: secretariaat@sirstevenshof.nl. De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald:

a. Tot acht (8) weken voor aanvang van de cursus wordt € 50,-- aan annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht;

b. Bij annulering korter dan acht (8) weken voor aanvang van de cursus is de cursist verplicht om de volledige kosten van de cursus te betalen.

2. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de cursist vindt geen restitutie van de kosten plaats.

3. Bij verhindering van deelname voor aanvang van de cursus kan de cursist een vervanger sturen, mits de cursist SIR hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht en mits vervanger naar het oordeel

van SIR past binnen de doelgroep van de cursus. Cursist is dan € 25,-- aan administratiekosten verschuldigd.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl