Toetsgroep Parkinson

Deze toetsgroep is bedoeld voor een vaste groep apothekers, die op van te voren vastgestelde data bijeenkomt om patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk.

SIR organiseert deze toetsgroep voor u, speciaal gericht op de ziekte van Parkinson. De toetsgroep bestaat uit precies 10 deelnemers. 

Leerdoelen: 

Bevorderen van het klinisch farmaceutisch denken en handelen op het gebied van de behandeling bij de ziekte van Parkinson door middel van intercollegiale feedback, aangevuld met feedback van een expert.

Programma: 

Elke deelnemer legt minimaal één keer een zelf voorbereide praktijkcasus ter bespreking voor aan de toetsgroep.

Docenten: 

Caroline van de Steeg begeleidt het proces tijdens de toetsgroep.
Clementine Stuijt brengt als inhoudelijk expert na afloop van elke casus haar expertise in. 

Data: 

Donderdag 2 december 2021

Donderdag 27 januari 2022

Donderdag 17 maart 2022

Donderdag 19 mei 2022

Elke bijeenkomst (online) duurt van 9:30 tot 11:30 uur.

Randvoorwaarden: 

De toetsgroep wordt geformeerd zodra er 10 deelnemers zijn. Heeft u wel interesse, maar kent u niet voldoende andere belangstellenden? Neem dan contact met ons op, dan zetten wij u op een wachtlijst.

SIR vraagt per toetsgroep accreditatie aan bij de KNMP, houdt de presentie bij en registreert deelname in PE-online. 

Doelgroepen: 

Apothekers die het klinisch farmaceutisch denken en handelen op het gebied van de ziekte van Parkinson willen verbeteren of onderhouden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend na de cursus Farmabuddy Parkinson).

Accreditatie: 

De toetsgroep is bij de KNMP voor 8 toetsingspunten geaccrediteerd (2 uur per bijeenkomst). De verdeling over competenties is 80% farmaceutisch handelen, 20% kennis en wetenschap.

Kosten: 

€ 395,- excl. BTW

Locatie: 

Online

Inschrijving/aanmelden: 

Inschrijven

Contact: 

Caroline van de Steeg (c.vandesteeg@sirstevenshof.nl)

 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl