Terugkomdag masterclass farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: thema epilepsie.

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie frequent voor, nl 30%. De aanvallen zijn vaak moeilijk te herkennen en lastiger onder controle te krijgen. Tijdens deze dag maakt u op een praktische manier kennis met de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. De inleiding is gericht op het voorkomen van mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met epilepsie en de bijzonderheden die erbij horen. De opzet van deze nascholing bestaat uit 2 werkvormen: 1) Thematische bespreking waarbij het thema wordt verbonden met een interactieve casus presentatie . Waar mogelijk wordt casuïstiek toegelicht aan de hand van video beelden 2) Interactieve casus presentatie waarbij vragen gesteld worden aan de cursisten en aan de in de zaal aanwezige experts Als voorbereiding wordt van u gevraagd een probleemcasus aan te leveren. Specifieke vragen gerelateerd aan ingebrachte casuïstiek zal samen met de experts van Kempenhaeghe besproken worden. Een aantal casus zullen volledig besproken worden. Na het volgen van de nascholing bent u op de hoogte van de specifieke aandachtspunten bij het beoordelen van en adviseren over de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking en bent u in staat om goed advies over de farmaceutische behandeling van epilepsie te geven bij mensen met een verstandelijke beperking..

Leerdoelen: 

Na het volgen van deze nascholing:
• Kent u de specifieke aspecten van de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking; waar loop je als behandelaar tegenaan en welke handvatten zijn nodig.
• Kent u de mogelijke effecten en neven effecten van de behandeling en hoe is deze te onderscheiden van eventuele co-morbiditeit
• Kent u de mogelijke complicaties van de behandeling en wanneer moet je (opnieuw?) verwijzen naar neuroloog
• Bent u in staat te anticiperen op neveneffecten als gevolg van polyfarmacie

Programma: 

09.30-16.30 uur, ontvangst vanaf 09.00 uur

Docenten: 

Drs. F.M. (Francesca) Snoeijen-Schouwenaars,AVG-arts Kempenhaeghe
Dr. V.M. (Vera) Middel-Baars, Gevestigd apotheker Kempenhaeghe
Dr.R.P.W. (Rob) Rouhl, Neuroloog Kempenhaeghe

Data: 

Deze cursus is gepland op 8 oktober 2020. Zie www.paofarmacie.nl voor actuele informatie.

Doelgroepen: 

Apothekers die de masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben gevolgd

Accreditatie: 

6 accreditatieuren.
Tevens voor 6 uren StiPCO geaccrediteerd.

Kosten: 

€ 360,00 (Excl. 21% BTW)

Locatie: 
Inschrijving/aanmelden: 
Samenwerking: 

PAOFarmacie

Contact: 

• Programma: Linda Mulder-Wildemors, l.mulder@sirstevenshof.nl
• Inschrijving en organisatie: info@paofarmacie.nl

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl