Terugkomdag - Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: thema epilepsie | i.s.m. en inschrijving via PAOFarmacie

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie frequent voor, namelijk 30%. De aanvallen zijn vaak moeilijk te herkennen en lastiger onder controle te krijgen. Tijdens deze dag maakt u op een praktische manier kennis met de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Tevens is deze dag een goede aanvulling als u de Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft gevolgd.

De inhoud van de cursus is gericht op mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met epilepsie en de bijzonderheden die erbij horen.

De opzet van deze nascholing bestaat uit 2 werkvormen:

  • Thematische bespreking, waarbij het thema epilepsie wordt verbonden met een interactieve casus presentatie. Waar mogelijk wordt casuïstiek toegelicht aan de hand van video beelden.
  • Interactieve casus presentatie, waarbij vragen gesteld worden aan de cursisten en de aanwezige experts. Als voorbereiding wordt van u gevraagd een probleemcasus aan te leveren. Specifieke vragen, gerelateerd aan ingebrachte casuïstiek, zullen samen met de experts van Kempenhaeghe besproken worden. Een aantal casussen zullen volledig besproken worden.

Na het volgen van de nascholing bent u op de hoogte van de specifieke aandachtspunten bij het beoordelen van de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. Tevens bent u in staat om goed advies over de farmaceutische behandeling van epilepsie te geven bij mensen met een verstandelijke beperking.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Linda Mulder-Wildemors, openbaar apotheker en onderzoeker bij SIR.

Leerdoelen: 

Na het volgen van deze nascholing:

  • kent u de specifieke aspecten van de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking; waar loop je als behandelaar tegenaan en welke handvatten zijn nodig
  • kent u de mogelijke effecten en neven effecten van de behandeling en hoe is deze te onderscheiden van eventuele co-morbiditeit
  • kent u de mogelijke complicaties van de behandeling en wanneer moet je (opnieuw?) verwijzen naar neuroloog
  • bent u in staat te anticiperen op neveneffecten als gevolg van polyfarmacie
Programma: 

Download het programma

09.30 uur Inleiding
09.45 uur Behandeling van mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking
10.45 uur Veel voorkomende bijwerkingen en diagnostische dillema’s
11.45 uur Pauze
12.00 uur Casus bespreking
13.00 uur Lunch
13.45 uur Valkuilen polyfarmacie: interacties
14.45 uur Pauze
15.00 uur Is er een plaats voor farmaco-genetica bij de behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking en epilepsie
16.00 uur Lessons learned, vragen
16.45 uur Einde

Docenten: 

Drs. F.M. (Francesca) Snoeijen-Schouwenaars,AVG-arts Kempenhaeghe
Dr. V.M. (Vera) Middel-Baars, Gevestigd apotheker Kempenhaeghe
Dr.R.P.W. (Rob) Rouhl, Neuroloog Kempenhaeghe
Drs. L. (Linda) Mulder-Wildemors (SIR, moderator)

Data: 

9 december 2021

Doelgroepen: 

Apothekers die de Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben gevolgd

Accreditatie: 

6 accreditatieuren

CanMEDS
Farmaceutisch handelen 40% (2,4 uur)
Kennis en Wetenschap 40% (2,4 uur)
Samenwerken 20% (1,2 uur)

Kosten: 

€ 360,00 (Excl. 21% BTW)

Locatie: 

Locatie / Inschijven via www.paofarmacie.nl

Inschrijving/aanmelden: 

Inschrijving via PAOFarmacie

Samenwerking: 

PAOFarmacie

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl