SIR Pharma cursus 2020

Het wordt menens met de marktwerking in de farmaceutische zorg. De overheid treedt terug en partijen in de zorg stellen zich actiever op. Dit betekent dat betrokkenen voldoende kennis moeten hebben van de geneesmiddelenmarkt, haar regulering en de verschillende werkterreinen van betrokken partijen. Geen eenvoudige opgave gezien de vele belanghebbenden, de zichtbaar blijvende sturende hand van de Minister van VWS en het complexe publiek-private krachtenveld.

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy wil in de behoefte aan meer kennis en overzicht voorzien. Daarom zijn wij in 2008 met een nieuwe nationaal georiënteerde cursus gestart waarin de regulering, het beleid en het krachtenveld van de geneesmiddelensector integraal worden behandeld en bediscussieerd.

De cursus is kleinschalig van opzet en heeft een disciplineoverstijgend en uitgebalanceerd programma. Het programma wordt verzorgd door docenten met een sleutelpositie in de geneesmiddelenvoorziening.

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus beschikt de cursist over een gedegen basiskennis van de geneesmiddelenvoorziening en heeft de cursist inzicht in de dynamiek en de samenhang van de sector.

Programma: 

De cursus bestaat uit 3 blokken van elk twee aaneengesloten dagen en wordt in 2020 in de periode maart - mei gehouden.
Het is ook mogelijk om losse modules te volgen.
Voor meer informatie zie brochure van 2019: Brochure SIR Pharma 2019

Docenten: 

Docenten van 2019:
Drs. S. Bakker, huisarts Gezondheidscentrum Stevenshof
Dr. J. de Boer, ZINL
Prof. dr. T. de Boer, CBG
Dr. A. Floor-Schreudering, Apotheker, Directeur SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Drs. F. de Groot,Toenders de Groot
Drs. J. Hermans, KNMP
Drs. J. Huizing, DVN
Dr. J. Hulshof Consultant, Simon-Kucher & Partners
Drs. P. de Jong, Brocacef Groep NV
Drs. P. Korte, Janssen en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Dr. H.F.Kwint, apotheker Academisch Apotheek Stevenshof
Prof. dr. B. Leufkens, UU
Drs. F. Logman, apotheker Menzis
Dr. M. van Raaij, Ministerie van VWS
Drs. C. Regensburg-Hilkhuijsen, Coöperatie VGZ
Mr. J. Rijken, AKD advocaten
Prof. mr. M. Schutjens, Universteit Utrecht
Prof. dr. A. Steenhoek, iBMG/Erasmus MC Rotterdam
Drs. M. van Weelden-Hulshof, Apotheek Ermel

Duur: 

Module 1 - Regulering van het geneesmiddelenaanbod:​
donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2020. 

Module 2 - Betaalbare geneesmiddelen:
donderdag 2 en vrijdag 3 april 2020.

Module 3 - De dynamiek van de zorgpraktijk:
donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2020.

Doelgroepen: 

Een ieder die beroepsmatig betrokken is bij de geneesmiddelenvoorziening in Nederland en zich meer wil verdiepen in de sector.

Accreditatie: 

Geen.

Kosten: 

De kosten voor drie modules: € 3095,- excl. BTW (wijzigingen voorbehouden)
De kosten per module: € 1195,- excl. BTW (wijzigingen voorbehouden)

Locatie: 

Conferentiehotel Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder (www.esh.nl

Inschrijving/aanmelden: 

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u een mail sturen naar Sonia Amini s.amini@sirstevenshof.nl.

Annuleringsvoorwaarden: Annuleren van deelname is uitsluitend mogelijk door een e-mail te sturen naar de cursusmanager. De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald: Tot vier (4) weken voor aanvang van de cursus wordt € 50 aan annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan vier (4) weken voor aanvang van de cursus is de cursist verplicht om de volledige kosten van de cursus te betalen. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de cursist vindt geen restitutie van de kosten plaats. Bij verhindering van deelname voor aanvang van de cursus kan de cursist een vervanger sturen, mits de cursist SIR hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht en mits vervanger naar het oordeel van SIR past binnen de doelgroep van de cursus. Cursist is dan € 25 aan administratiekosten verschuldigd. Bij verhindering van deelname voor aanvang van de cursus is verschuiving naar een volgende cursus mogelijk indien en voor zover SIR hiermee instemt. Cursist is dan € 25 aan administratiekosten alsmede de eventuele meerkosten van de volgende cursus verschuldigd.

Contact: 

Sonia Amini, cursusmanager: s.amini@sirstevenshof.nl
 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl