SIR Pharma 2021, 1 module

Het wordt menens met de marktwerking in de farmaceutische zorg. De overheid treedt terug en partijen in de zorg stellen zich actiever op. Dit betekent dat betrokkenen voldoende kennis moeten hebben van de geneesmiddelenmarkt, haar regulering en de verschillende werkterreinen van betrokken partijen. Geen eenvoudige opgave gezien de vele belanghebbenden, de zichtbaar blijvende sturende hand van de Minister van VWS en het complexe publiek-private krachtenveld.

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy wil in de behoefte aan meer kennis en overzicht voorzien. Daarom zijn wij in 2008 met een nieuwe nationaal georiënteerde cursus gestart waarin de regulering, het beleid en het krachtenveld van de geneesmiddelensector integraal worden behandeld en bediscussieerd.

De cursus is kleinschalig van opzet en heeft een disciplineoverstijgend en uitgebalanceerd programma. Het programma wordt verzorgd door docenten met een sleutelpositie in de geneesmiddelenvoorziening.

 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus beschikt de cursist over een gedegen basiskennis van de geneesmiddelenvoorziening en heeft de cursist inzicht in de dynamiek en de samenhang van de sector.

 

Programma: 

De cursus bestaat uit 3 blokken van elk twee aaneengesloten dagen en wordt in 2021 in de periode maart - mei online gehouden.
Het is dus ook mogelijk om losse modules te volgen. 
Voor meer informatie zie brochure 2021

Docenten: 

Drs. S. Bakker, huisarts Gezondheidscentrum Stevenshof

Dr. A. Floor-Schreudering, Apotheker, Directeur SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Prof. dr. Pieter de Graeff, CBG

Drs. F. de Groot,Toenders de Groot

Drs. J. Hermans, BOGIN

Drs. J. Huizing, DVN

Dr. J. Hulshof Consultant, Simon-Kucher & Partners

Drs. P. de Jong, Brocacef Groep NV

Drs. P. Korte, Janssen

Dr. H.F.Kwint, apotheker Academisch Apotheek Stevenshof

Prof. dr. B. Leufkens, UU

Drs. F. Logman, apotheker Menzis

Dr. M. van Raaij, Ministerie van VWS

Drs. C. Regensburg-Hilkhuijsen, Coöperatie VGZ

Drs. Marion Reinartz, Zorgbelang Inclusief

Mr. Linda van Saase, ZINL

Prof. mr. M. Schutjens, Universteit Utrecht

Drs. M. van Weelden-Hulshof, Apotheek Ermelo

Dr. Juliëtte Zwaveling, LUMC

Data: 

Module 1 - Regulering van het geneesmiddelenaanbod:​
Online op donderdag 11 en vrijdag 12 maart 2021

Module 2 - Betaalbare geneesmiddelen:
Online donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021

Module 3 - De dynamiek van de zorgpraktijk:
Online donderdag 20 en vrijdag 21 mei 2021
 

Accreditatie: 

Niet van toepassing.

 

Kosten: 

De kosten voor drie modules: € 3249,- excl. BTW (wijzigingen voorbehouden).

De kosten per module: € 1255,- excl. BTW (wijzigingen voorbehouden).

 

Locatie: 

Online via ZOOM

Inschrijving/aanmelden: 

Inschrijven

U kunt ook een mail sturen voor nadere informatie en groepsaanmeldingen naar mevrouw Sonia Amini s.amini@sirstevenshof.nl.

Annuleringsvoorwaarden: Annuleren van deelname is uitsluitend mogelijk door een e-mail te sturen naar de cursusmanager. De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald: Tot vier (4) weken voor aanvang van de cursus wordt € 50 aan annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan vier (4) weken voor aanvang van de cursus is de cursist verplicht om de volledige kosten van de cursus te betalen. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de cursist vindt geen restitutie van de kosten plaats. Bij verhindering van deelname voor aanvang van de cursus kan de cursist een vervanger sturen, mits de cursist SIR hiervan vooraf op de hoogte heeft gebracht en mits vervanger naar het oordeel van SIR past binnen de doelgroep van de cursus. Cursist is dan € 25 aan administratiekosten verschuldigd. Bij verhindering van deelname voor aanvang van de cursus is verschuiving naar een volgende cursus mogelijk indien en voor zover SIR hiermee instemt. Cursist is dan € 25 aan administratiekosten alsmede de eventuele meerkosten van de volgende cursus verschuldigd.

Contact: 

Sonia Amini, cursusmanager: s.amini@sirstevenshof.nl

 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl