SIR Moreel Beraad / Socratisch gesprek (eenmalig)

“Een dilemma casus het hoofd bieden” 

Download de informatiefolder, Meldt u aan en doe mee aan een moreel beraad. Accreditatie voor 2 toetsingspunten.


Houd de website in de gaten: binnenkort kunt u zich ook inschrijven voor de SIR Moreel beraad serie (een startbijeenkomst en twee moreel beraden). Hiervoor wordt 10 uur accreditatie aangevraagd.


Apothekers ervaren dagelijks morele dilemma’s. Er is een niet-pluis gevoel over de situatie en er is twijfel over wat het goede is om te doen. Alle handelingsopties hebben behalve morele voordelen ook morele nadelen. Waarden en perspectieven van verschillende partijen staan tegenover elkaar.

Waar een moreel dilemma zich onderscheidt van bijvoorbeeld een klinisch dilemma is dat de bron van de onzekerheid ten aanzien van het goede handelen meestal niet onderbouwing voor een farmacotherapeutische behandeling betreft, maar het tegelijkertijd recht doen aan de waarden en de perspectieven van de verschillende andere partijen die bij het dilemma betrokken zijn. In een moreel dilemma is altijd sprake van conflicterende persoonlijke, professionele, juridische, institutionele of sociale waarden en perspectieven; het perspectief van de apotheker staat tegenover een ander perspectief van een of meerdere andere betrokkenen (e.g., de patiënt, een andere zorgverlener, de wet, de maatschappij). De apotheker wordt belemmerd om een juiste afweging te maken voor een advies over een veilige en effectieve farmacotherapeutische behandeling.

Veelal helpen in deze situaties bestaande professionele standaarden en richtlijnen onvoldoende om de best mogelijke zorg te bieden. Apothekers kunnen hun kernwaarden in dienst van de patiënt en de maatschappij niet (optimaal) realiseren. Omdat er bij de aanpak van morele dilemma’s altijd problemen blijven bestaan voor iemand, kunnen zorgverleners morele stress ervaren, zoals schuldgevoelens of angst. Immers, het is frustrerend als je het gevoel houdt dat de best mogelijke zorg niet is geleverd.

Apothekers hebben ethische competenties nodig om morele dilemma’s het hoofd te kunnen bieden. Moreel beraad kan daarbij ondersteunen.

Leerdoelen: 

Het moreel beraad ondersteunt de apotheker met:

 1. Het eerder kunnen herkennen van morele dilemma’s in de zorgpraktijk
 2. Het kunnen herkennen van (kern)waarden die een rol spelen in de dilemmacasus van het moreel beraad
 3. Het kunnen formuleren van de morele kernvraag in de dilemmacasus
 4. Het vaststellen van het patiëntperspectief en het perspectief van andere betrokkenen bij de dilemmacasus
 5. Het vanuit (kern)waarden kunnen reflecteren op eigen redeneer- en besluitvormingsprocessen en handelen in situaties van morele dilemma’s
 6. Bewust worden van de argumenten en (kern)waarden van collega apothekers
 7. Het individueel en gezamenlijk, middels vertraagde en gestructureerde reflectie en dialoog, kunnen reflecteren op wat ‘het goede handelen’ van de apotheker binnen een specifiek ervaren moreel dilemma mogelijk zou kunnen zijn en dit vanuit (kern)waarden en met (morele) argumenten kunnen onderbouwen
Programma: 

Introductie: 10 minuten
- Stap 1 - Introductie van het moreel beraad
Beeldvorming: 50 minuten
- Stap 2 - Presentatie van de casus
- Stap 3 - Verhelderingsvragen
- Stap 4 - Formulering van het morele kernprobleem (minimaal twee handelingsopties)
- Stap 5 - Perspectieven, waarden en normen
- Stap 6 - Alternatieven (vrije brainstorm over mogelijke (irreële) alternatieve handelingsopties
Oordeelsvorming: 10 minuten
- Stap 7 - Individueel beargumenteerde afweging bij voorlopige handeling
Besluitvorming: 45 minuten
- Stap 8 - Dialoog over overeenkomsten en verschillen
- Stap 9 - Conclusies en acties (oogsten): kiezen van definitieve handeling
Evaluatie: 5 minuten
- Stap 10 - Afronding en evaluatie

Docenten: 

Mevr. dr. Martine Kruijtbosch (gecertificeerd gespreksleider moreel beraad, senior onderzoeker bij SIR in Leiden)

Data: 
 • Inschrijving vanaf heden voor indeling in moreel beraden in 2022
 • Met minimaal 6 apothekers kan een moreel beraad worden ingepland
 • De moreel beraden vinden online plaats van 19.30-21.30 uur. Desgewenst kan het tijdstip naar wens van de groep worden aangepast, ook als het beraad bijvoorbeeld toch fysiek wordt uitgevoerd.
Randvoorwaarden: 

• De deelnemer dient een zelf in de praktijk ervaren dilemma casus in die hij/zij gezamenlijk wenst te onderzoeken in een moreel beraad. Stuur een e-mail met een korte beschrijving van uw dilemma casus naar mevr. dr. Martine Kruijtbosch: m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl. Martine Kruijtbosch neemt daarna met u de casus door om te kijken of deze zich leent voor een moreel beraad.
• U dient bekend te zijn met het gebruik van MS Teams op de computer waarmee u het moreel beraad online gaat uitvoeren.

Doelgroepen: 

Voor apothekers die beter beslagen ten ijs willen komen bij morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk

Accreditatie: 

Accreditatie voor 2 toetsingspunten

Kosten: 

Per online moreel beraad sessie per persoon 165,- euro (excl. BTW)

Bij een fysiek beraad worden kosten daarop aangepast

Locatie: 

Online (of fysiek)

Inschrijving/aanmelden: 
 • Aanmedlen kan vanaf heden.Stuur een e-mail naar Martine Kruijtbosch: m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl.
 • Aanmelden als individuele deelnemer. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging via datumprikker om aan te geven op welke avonden u kan. U wordt ingedeeld in een groep van 6-8 apothekers. Zodra een groep is samengesteld en de datum van uw moreel beraad bekend is, ontvangt u een bevestiging per e-mail en een briefing voor de moreel beraad sessie.
 • Aanmelden met een groepje collega’s kan ook tot maximaal 8 leden. Iedere deelnemer dient zich wel individueel aan te melden. Stuur vervolgens een e-mail aan mevr. dr. M. Kruijtbosch m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl om de namen door te geven van de deelnemende collega’s. Indien de groep kleiner is dan 6 leden wordt uw groep aangevuld met andere apothekers tot maximaal 8 leden
 • U ontvangt aanvullende informatie en een toestemmingsformulier voor uw deelname zodra u zich heeft aangemeld.
Contact: 

Martine Kruijtbosch (m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl)

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief