SIR Moreel Beraad online

“Een dilemma casus het hoofd bieden” 2021 (download hier de folder)

Schrijf u nu in en doe mee aan een moreel beraad op een maandag-, dinsdag- of woensdagavond. Goed voor 2 toetsingspunten! 

Zorgprofessionals ervaren dagelijks morele dilemma’s. In dergelijke situaties is het niet meteen duidelijk wat daarbij het goede en professionele handelen is. Veelal helpen in deze situaties bestaande professionele standaarden en richtlijnen onvoldoende. Immers bij morele dilemma’s hebben alle handelingsopties behalve morele voordelen ook morele nadelen. Zorgprofessionals ervaren hierdoor morele stress met als mogelijk gevolg een negatief effect op de kwaliteit van de zorg. Het is daarom van belang dat zorgverleners morele dilemma’s het hoofd kunnen bieden. Moreel beraad kan daarbij ondersteunen.

Wat is een moreel beraad? Een moreel beraad is een gestructureerd gesprek met een groep van minimaal 6 tot 8 deelnemers (i.e. apothekers), waarin gezocht wordt naar antwoorden op een morele vraag in een casus. Het moreel beraad wordt begeleid door een getrainde gespreksleider. De casus is het morele dilemma en wordt door een van de deelnemers ingebracht.

Voor wie? Voor apothekers die beter beslagen ten ijs willen komen bij morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. U mag maar hoeft niet zelf de dilemma casus in te brengen.

Wat kan u verwachten?

Een online moreel beraad duurt 2 uur en wordt ’s avonds gehouden. Ieder beraad wordt begeleid door een getrainde gespreksleider. De gespreksleider verkent eerst de verwachtingen van de deelnemers en informeert hen over het doel, uit welke stappen het beraad bestaat, de spelregels, de vertrouwelijkheid, de rol van de digitale flipover, en hoe het beraad wordt geëvalueerd. Deelnemers krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Vervolgens start het moreel beraad en wordt de dilemmamethode gebruikt om het beraad mee te structureren. Deze methode bevat 10 stappen (zie de folder) die ook meteen het programma vormen. In deze stappen leren deelnemers een reflectieve houding aan te nemen, perspectieven van anderen, het denken te vertragen, en handelingen of beslissingen met morele argumenten te onderbouwen. Door het opgang brengen van een dialoog stimuleert de gespreksleider reflectie onder de deelnemers. De gespreksleider geeft geen adviezen. Het beraad is niet louter bedoeld om te dienen als een besluitvormingsmethode die tot een oplossing of consensus leidt. De deelnemers hoeven het ook niet met elkaar eens te zijn. Het moreel beraad faciliteert dat elk besluit over het handelen kan worden verantwoord met morele argumenten.

Leerdoelen: 

Het moreel beraad ondersteunt de apotheker met:
1. Het eerder kunnen herkennen van morele dilemma’s in de zorgpraktijk;
2. Het kunnen herkennen van (kern)waarden die een rol spelen in de dilemmacasus van het moreel beraad;
3. Het kunnen formuleren van de morele kernvraag in de dilemmacasus;
4. Het vaststellen van het patiëntperspectief en het perspectief van andere betrokkenen bij de dilemmacasus;
5. Het vanuit (kern)waarden kunnen reflecteren op eigen redeneer- en besluitvormingsprocessen en handelen in situaties van morele dilemma’s;
6. Bewust worden van de argumenten en (kern)waarden van collega apothekers;
7. Het individueel en gezamenlijk, middels vertraagde en gestructureerde reflectie en dialoog, kunnen reflecteren op wat ‘het goede handelen’ van de apotheker binnen een specifiek ervaren moreel dilemma mogelijk zou kunnen zijn en dit vanuit (kern)waarden en met (morele) argumenten kunnen onderbouwen.

Programma: 

Introductie: 10 minuten

 • Stap 1 - Introductie van het moreel beraad

Beeldvorming: 50 minuten

 • Stap 2 - Presentatie van de casus
 • Stap 3 - Verhelderingsvragen
 • Stap 4 - Formulering van het morele kernprobleem (minimaal twee handelingsopties)
 • Stap 5 - Perspectieven, waarden en normen
 • Stap 6 - Alternatieven (vrije brainstorm over mogelijke (irreële) alternatieve handelingsopties

Oordeelsvorming: 10 minuten

 • Stap 7 - Individueel beargumenteerde afweging bij voorlopige handeling

Besluitvorming: 45 minuten

 • Stap 8 - Dialoog over overeenkomsten en verschillen
 • Stap 9 - Conclusies en acties (oogsten): kiezen van definitieve handeling

Evaluatie: 5 minuten

 • Stap 10 - Afronding en evaluatie
Docenten: 

Mevr. drs. Martine Kruijtbosch (gecertificeerd gespreksleider moreel beraad, senior onderzoeker bij SIR in Leiden)

Data: 

De moreel beraden vinden online plaats op maandagen, dinsdagen en woensdagen in de avonduren van 19.30-21.30 uur.
Desgewenst kan het tijdstip naar wens van de groep worden aangepast.

Randvoorwaarden: 

• De deelnemer dient een zelf in de praktijk ervaren dilemma casus in die hij/zij gezamenlijk wenst te onderzoeken in een moreel beraad. Stuur een e-mail met een korte beschrijving van uw dilemma casus naar mevr. drs. Martine Kruijtbosch: m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl. Martine Kruijtbosch neemt daarna met u de casus door om te kijken of deze zich leent voor een moreel beraad. Het kan zijn dat uiteindelijk niet uw maar een andere casus (democratisch door de groep) wordt gekozen voor het moreel beraad.
• U dient bekend te zijn met het gebruik van MS Teams op de computer waarmee u het moreel beraad online gaat uitvoeren.

Doelgroepen: 

Voor openbaar apothekers die beter beslagen ten ijs willen komen bij morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk.

Accreditatie: 

2 punten is toegekend. Deze cursus valt onder toetsing.

Kosten: 

Per moreel beraad sessie 165,- euro (excl. Btw).

Locatie: 

Online via Teams.

Inschrijving/aanmelden: 
 • Inschrijven kan vanaf heden. 
 • Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging via datumprikker om aan te geven op welke avonden u kan. U wordt ingedeeld in een groep van 6-8 apothekers. Zodra een groep is samengesteld en de datum van uw moreel beraad bekend is, ontvangt u een bevestiging per e-mail en een briefing voor de moreel beraad sessie.
 • U kunt zich ook met een groepje collega-apothekers tot maximaal 8 leden aanmelden. Iedere deelnemer dient zich wel individueel aan te melden. Stuur vervolgens een e-mail aan mevr. drs. M. Kruijtbosch m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl om de namen door te geven van de deelnemende collega’s. Indien de groep kleiner is dan 6 leden wordt uw groep aangevuld met andere apothekers tot maximaal 8 leden
 • U ontvangt aanvullende informatie en een toestemmingsformulier voor uw deelname zodra u zich heeft aangemeld.
Samenwerking: 

N.v.t.

Contact: 

Voor vragen over deelname kunt u bellen (06-21897573) of een e-mail sturen aan mevr. drs. Martine Kruijtbosch (m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl).

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl