PIAF Open, Klinisch redeneren bij anemie en vitamine deficiënties

Binnen de PIAF open “Kleine kwalen, grote impact” cursuscyclus verdiept de apotheker zijn kennis over veelvoorkomende, alledaagse klachten die een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren en patiëntgericht denken en wisselt ervaringen en tips uit met collega’s.

Tijdens deze cursus staan de onderwerpen anemie en vitamine deficiënties centraal. Welke klachten ondervinden patiënten met een anemie en/of vitamine deficiëntie en hoe vindt de diagnostiek plaats? Wat zijn mogelijke oorzaken en behandelopties en hoe wordt de behandeling gemonitord? Aan de hand van casuïstiek wordt geoefend met het formuleren van vragen aan patiënt en arts, het uitvoeren van farmacotherapeutische analyse, het formuleren van concrete, onderbouwde behandeladviezen, inclusief benodigde monitoring. Tijdens de nabespreking met een internist-ouderengeneeskunde wordt dieper ingegaan op de achterliggende pathofysiologie en mogelijke overwegingen bij de keuze voor mogelijke (niet)-farmacologische interventies. Gezamenlijk wordt gediscussieerd over welke stappen in het klinisch- farmaceutisch denkproces genomen dienen te worden om uiteindelijk tot een behandeladvies te komen die aansluit bij de wensen en behoeften van de betreffende patiënt.

Leerdoelen: 

Na de cursus heeft de cursist kennis over:

  • klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van de verschillende soorten anemie
  • klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1, vitamine B6, vitamine B12, vitamine D
  • werking, bijwerkingen en de plaats van geneesmiddelen in de behandeling van anemie en vitamine deficiënties
  • benodigde monitoring bij behandeling van anemie en vitamine deficiënties

Na de cursus kan de apotheker:

  • Voor- en nadelen van mogelijke (aanpassingen in) behandelingen van verschillende typen anemie en vitamine deficiënties benoemen
  • Een praktisch behandeladvies formuleren en onderbouwen voor behandeling en monitoring van anemie en vitamine deficiënties
Programma: 

9.00-13.00 uur, ontvangst vanaf 08.30 uur.

Docenten: 

Drs. M. Zeeman, internist-ouderengeneeskunde/Klinisch Farmacoloog, Deventer Ziekenhuis

Dr. Adrianne Faber, apotheker SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en academische apotheek Stevenshof Leiden

Data: 

Voor actuele informatie en inschrijving, zie www.paofarmacie.nl.

Doelgroepen: 

Openbaar en poliklinische apothekers.

Accreditatie: 

3,5 accreditatie-uren.

Tevens voor 3,5 uren StiPCO geaccrediteerd

Kosten: 

€ 195,00 (Excl. 21% BTW)

Locatie: 

Aristo Lunetten (Brennerbaan 150, Utrecht)

Inschrijving/aanmelden: 
Samenwerking: 

PAOFarmacie

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl