PIAF Open, een verdiepingscursus medicatiebeoordeling

Kleine kwalen met grote impact
Alledaagse klachten, zoals duizeligheid, pijn,  vergeetachtigheid, obstipatie,  plasklachten, jeuk, en zweten kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven bij ouderen met polyfarmacie. Lukt het u om de behoeftes van de patiënt te achterhalen en de meest geschikte farmacotherapeutische adviezen te geven en beargumenteren?

Tijdens de PIAF-open doet u niet alleen kennis op over een aantal veel voorkomende, alledaagse klachten bij ouderen, maar ook vaardigheden wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren en patiëntgericht denken.

Leerdoelen: 

Na de cursusdag heeft u kennis van:

  • De pathofysiologische mechanismen en mogelijke (niet) farmacologische interventies bij veelvoorkomende, alledaagse klachten zoals duizeligheid, pijn, vergeetachtigheid, obstipatie, plasklachten, jeuk en zweten.

Na de cursusdag bent u beter in staat om:

  • Tijdens het afnemen van de farmacotherapeutische anamnese de behoeftes van de patiënt te achterhalen
  • Inzicht te krijgen in de relatie tussen geneesmiddel en veelvoorkomende klachten bij ouderen
  • Voor- en nadelen van (aanpassingen in) medicatie te kunnen benoemen en een voor de individuele patiënt juiste afweging te kunnen maken
  • Consequenties in te zien van de te nemen keuzes/afwegingen
  • Een praktisch behandeladvies te kunnen geven wat betreft het doorvoeren van interventies en de benodigde monitoring 
Programma: 

Tijdens de cursusdag (09.30-17.00 uur, ontvangst vanaf 09.00 uur) krijgt de apotheker gelegenheid kennis op te doen over een aantal veel voorkomende, alledaagse klachten bij ouderen die een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren en patiëntgericht denken en wisselt ervaringen en tips uit met collega’s.

Gedurende de dag wordt de cursisten  een aantal  uitdagende casus voorgelegd die betrekking hebben op oudere polyfarmacie patiënten met veelvoorkomende, alledaagse klachten zoals duizeligheid, pijn,  vergeetachtigheid, obstipatie,  plasklachten, jeuk, en zweten.  In groepjes van 3-5 apothekers worden  de casus uitgewerkt; d.w.z. het formuleren vragen aan patiënt en arts, het uitvoeren een gestructureerde farmacotherapeutische analyse uit, het stellen een concept behandelplan op met concrete voorstellen ter verbetering van de farmacotherapie, inclusief de benodigde monitoring. Elke casus  wordt vervolgens nabesproken met een internist-ouderengeneeskunde. Daarbij  wordt dieper ingegaan op de achterliggende pathofysiologische mechanismen en mogelijke (niet)-farmacologische interventies bij deze veelvoorkomende klachten bij ouderen. Gezamenlijk wordt gediscussieerd over welke stappen in het klinisch- farmaceutisch denkproces genomen dienen te worden om uiteindelijk tot een behandeladvies te komen die aansluit bij de wensen en behoeften van de betreffende patiënt.

Docenten: 
  • Mw. dr. A. Faber, openbaar apotheker
  • Drs. M. Zeeman, internist-ouderengeneeskunde/klinisch farmacoloog
Duur: 

Wegens succes van deze cursus in 2017 is een extra cursusdag ingepland op 24 april 2018.

Voor actuele informatie en inschrijving, zie www.paofarmacie.nl.

Doelgroepen: 

Deze verdiepingscursus medicatiebeoordeling is bedoeld voor apothekers die een opleiding in medicatiebeoordeling (bijv. PIAF, SAFE, IVM/CME online) of de vervolgopleiding tot openbaar apotheker hebben afgerond en die ervaring hebben met het uitvoeren van medicatiebeoordelingen volgens de STRIP-methode.

Accreditatie: 

6 accreditatieuren voor openbare en poliklinische apothekers.Tevens voor 6 uren StiPCO geaccrediteerd.

Kosten: 

€ 360,00 (Excl. 21% BTW)

Locatie: 

BCN Utrecht (locatie Daltonlaan)

Inschrijving/aanmelden: 
Samenwerking: 

PAOFarmacie

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl