Periodieke Individuele Analyse Farmacotherapie (PIAF)-opleiding

Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis van een periodiek gestructureerde, kritische evaluatie van de medische, farmacotherapeutische en gebruiksinformatie. Doel van de medicatiebeoordeling is een op elkaar afgestemde en zo effectief en veilig mogelijke farmacotherapeutische behandeling op basis van de wensen, behoeften en ervaringen van de patiënt. Medicatiebeoordeling leer je niet uit een boek of aan de hand van checklists en kun je niet aan het apotheekinformatiesysteem overlaten. Medicatiebeoordeling leer je alleen door het veel te doen, samen met de huisarts, patiënt en eventuele andere betrokkenen mantelzorgers en/of verzorgenden.

De PIAF opleiding is een interactieve leergang op het gebied van medicatiebeoordeling, gekenmerkt door:

 • interactieve farmacotherapie-colleges door expert-docenten
 • gebruik van de STRIP-methode; gestructureerde en efficiënte werkwijze van medicatiebeoordeling
 • patiënt-centered benadering
 • aandacht voor verdiepen en verbreden van persoonlijke en praktische competenties op het gebied van medicatiebeoordeling
 • uitwisseling van kennis en ervaringen binnen een vaste, kleine groep collega’s
 • leren omgaan met klinische dilemma’s door middel van klinisch-farmaceutisch redeneren
 • begeleiding door een ervaren docent
 • objectieve beoordeling door een externe beoordelaar
 • onafhankelijke nascholing

De PIAF-opleiding is door alle verzekeraars erkent als opleiding in medicatiebeoordeling.

Leerdoelen: 
 • De apotheker kan een farmacotherapeutische anamnese afnemen bij de patiënt.
 • De apotheker kan een farmacotherapeutische analyse uitvoeren en op gestructureerde wijze farmacotherapie gerelateerde problemen identificeren, formuleren en prioriteren.
 • De apotheker kan een relevant, praktisch en onderbouwd advies formuleren en bediscussiëren over de optimale farmacotherapie voor de individuele patiënt, aan de voorschrijver en aan de patiënt.
 • De apotheker kan in samenwerking met de voorschrijver(s) en de patiënt een farmacotherapeutisch behandelplan opstellen, uitvoeren en monitoren
 • De apotheker kan de verantwoordelijkheid nemen voor de farmacotherapeutische behandeling van de individuele patiënt.
 • De apotheker kan de patiënt motiveren om zijn of haar geneesmiddelen op een goede manier in te nemen en de patiënt betrekken bij de farmacotherapeutische behandeling.
Programma: 

De PIAF-opleiding omvat 8 opleidingsdagen (9.00 - 17.00 uur). Iedere cursist maakt deel uit van een vaste werkgroep van circa 12 personen met een werkgroepdocent. De eerste 2 opleidingsdagen (of PIAF introductie) zijn verplicht en worden op twee aaneengesloten dagen gehouden, waarbij een diner en overnachting zijn inbegrepen. Tijdens deze introductie tweedaagse staat naast kennismaking met de werkgroep een basistraining medicatiebeoordeling en communicatietraining op het programma.

De overige 6 opleidingsdagen bestaan uit plenaire farmaco-therapiebijeenkomsten (ochtend) en werkgroep-bijeenkomsten (middag).  Doel van de farmacotherapiebijeenkomsten is om de farmacotherapeutische kennis te vergroten. Dit onderwijs wordt verzorgd door expert-docenten en betreft onder andere thema’s als CVRM en diabetes, astma en COPD, reumatologie, geriatrie en klinische chemie. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten worden eigen patiëntcasus met betrekking tot een vastgesteld thema gepresenteerd en vindt feedback, reflectie en discussie op eigen ervaringen en gemaakte opdrachten plaats.

Gedurende de opleiding voert de cursist medicatiebeoordelingen uit in de eigen praktijk. Zo leert de cursist de farmacotherapeutische behandeling van zijn of haar patiënten te optimaliseren in de eigen praktijk. De cursist neemt daartoe farmaceutische anamneses af, analyseert de farmacotherapie van de individuele patiënt, stelt in samenwerking met een huisarts en patiënt een farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) op en voert dit plan uit en evalueert dit plan met de betrokkenen. Patiëntcasus kunnen met de andere werkgroep leden worden besproken en op de werkgroepbijeenkomsten worden ingebracht voor nadere analyse en discussie.

Kennis en vaardigheden worden getoetst door het bijhouden van een portfolio en door middel van feedback en reflectie op ingebrachte casuïstiek, case reports en video-opname. 

Docenten: 
 • De werkgroepen worden begeleid door een ervaren werkgroepdocent.
 • Voor de farmacotherapiebijeenkomsten worden expertdocenten (artsen/apothekers) uitgenodigd.
 • Voor de communicatietrainingen wordt gewerkt met ervaren communicatietrainers.
Duur: 
 • PIAF 2016/2017 is inmiddels afgerond. Er is vooralsnog nog geen nieuwe cursus ingepland. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen  PAOFarmacie (Lucienne Nagtegaal, l.nagtegaal@paofarmacie.nl) of SIR (Valérie Meijvis, v.meijvis@sirstevenshof.nl)
 • De opleiding duurt 15 maanden: gedurende 9 maanden is er circa 1x per 4-6 weken een opleidingsdag, aansluitend is er 6 maanden de tijd om het portfolio helemaal af te ronden.
Randvoorwaarden: 

Uitgangspunt is dat de cursist werkzaam dient te zijn in een geschikte praktijk/leeromgeving, waarbij aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:

 • toegang hebben tot patiënten bij wie een medicatiebeoordeling uitgevoerd kan worden
 • samenwerking met tenminste één (huis)arts waarbij uitwisseling van medische gegevens (relevante lab- en meetwaarden, episode/probleemlijst) plaatsvindt en waarbij regelmatig overleg kan plaatsvinden om gezamenlijk medicatiebeoordelingen uit te voeren, behandelplannen op te stellen, uit te voeren en te evalueren.
 • organisatorische ondersteuning bij medicatiebeoordeling door een apothekersassistente, doktersassistent, andere apotheekmedewerker en/of praktijkondersteuner (wordt aanbevolen).
 • Studiebelasting (naast de opleidingsdagen): ca  4 uur per week, om voldoende ervaring op te doen met medicatiebeoordeling in de praktijk.
Doelgroepen: 

Openbare en poliklinische apothekers die hun deskundigheid en vaardigheden op het gebied van medicatiebeoordeling willen vergroten

Accreditatie: 

Eerder jaren is de volgende accreditatie toegekend:

 • Accreditatie voor deze cursus zal opnieuw moeten worden aangevraagd.

 • Deelname aan farmacotherapiebijeenkomsten:  totaal 18 uren
 • Deelname aan werkgroepbijeenkomsten (incl PIAF introductie): totaal 40 uren
 • Portfolio (case reports, educatieve videotoets): totaal 27 uren
Kosten: 

Zie www.paofarmacie.nl voor informatie over de kosten.

Locatie: 

Regio Utrecht

Inschrijving/aanmelden: 

Inschrijving via www.paofarmacie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucienne Nagtegaal (l.nagtegaal@paofarmacie.nl)

Samenwerking: 

De inhoudelijke organisatie van de opleiding ligt in handen van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. De PIAF-opleiding wordt georganiseerd door PAOFarmacie.

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl