OpFRIS dag Diabetes 28 mei 2020

Tijdens deze cursusdag doet de apotheker kennis op over pathofysiologie en recente inzichten/ richtlijnen met betrekking tot de behandeling van diabetes type 2 en de relevantie daaruit voor de dagelijkse praktijk in de apotheek. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren bij diabetes type 2 en wisselt ervaringen en tips uit met collega apothekers aangaande samenwerking in de eerstelijns diabetesketenzorg. 

Leerdoelen: 

Na de cursusdag heeft u kennis van:

 • De meest voorkomende problemen rondom acute diabeteszorg
 • de ervaringen met het subtyperen van diabetes type 2 en de behandelstrategieën. 
 • de meest recente behandelrichtlijnen op het gebied van diabetes en comorbiditeiten ( zoals nefropathie en deprescribing)
 • actuele relevante studies m.b.t. medicamenteuze behandeling van diabetes type 2
 • de ervaringen en tips van collega’s op het gebied van samenwerking binnen de multidisciplinaire diabetesketenzorg ten aanzien van GLP-1 agonisten.

 

Na de cursusdag bent u beter in staat om:

 • de voor- en nadelen van (aanpassingen in) medicatie te kunnen benoemen en een voor de individuele diabetespatiënt juiste afweging te kunnen maken;
Programma: 
 • 9.30- 10.00 ontvangst en kennismaking
 • 10.00-11.30 GLP-1 uitgifte in de diabetesketen ( o.a. uitwisseling ervaringen deelnemers mbt multidisciplinaire samenwerking binnen de  lokale diabetesketenzorg).
 • 11.30-11.45 Pauze
 • 11.45-13.00 Update richtlijnen, publicaties en nieuwe bloedglucoseverlagende middelen ( o.a.  MDR diabetische nefropathie, Kennisdocument ‘deprescibing bloedglucose verlagende middelen’ bij MDR Polyfarmacie).
 • 13.00-13.30 Lunchpauze
 • 13.30- 4.30 Acute diabeteszorg ( o.a. verwisseling lang en kortwerkende insuline, hypers/hypo’s).
 • 14.30-15.30 Update diabetyperingsproject Stevenshof & TNO ( o.a. uitslagen OGTT testen & verschillende subgroepen DM2 en behandelstrategieën).
 • 15.30-15.45 Pauze
 • 15.45-17.15 Casus 3: klinisch redeneren bij diabetes d.m.v.  oefenen met casuïstiek (uitwerken casus in groepen, daarna plenair bespreken).
 • 17.15-17.30 afsluiting
Docenten: 

Anne-Margreeth Krijger, apotheker en senior projectleider SIR

Suzanne Bakker, kaderarts diabetes

Duur: 

Eendaagse cursus op donderdag 28 mei 2020 te Utrecht. Klik hier om direct in te schrijven en te betalen.

Randvoorwaarden: 

Geen

Doelgroepen: 

Deze jaarlijkse verdieping- en opfris cursus diabetes is bedoeld voor apothekers die actief zijn binnen de eerstelijns diabetesketenzorg en bijgeschoold willen worden op het gebied van de laatste ontwikkelingen en kennis t.a.v diabetes type 2.

Accreditatie: 

6,5 punten
( stipCO eveneens 6,5 punten)

Kosten: 

Euro 360,-- per persoon (excl. BTW)

Locatie: 

Hofclub Utrecht, Niels Bohrweg 121, 3542 CA Utrecht

Samenwerking: 

N.v.t.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl