OpFRIS cursus Diabetes type 2 online-editie module 1 op 15 september en module 2 op 29 september 2020

Tijdens deze cursus, opgedeeld in 2 modules, doet de apotheker kennis op over pathofysiologie en recente inzichten/ richtlijnen met betrekking tot de behandeling van diabetes type 2 en de relevantie daaruit voor de dagelijkse praktijk in de apotheek. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren bij diabetes type 2 en wisselt ervaringen en tips uit met collega apothekers aangaande samenwerking in de eerstelijns diabetesketenzorg.

Leerdoelen: 

Na de cursusdag heeft u kennis van:

 • De meest voorkomende problemen rondom acute diabeteszorg
 • de ervaringen met het subtyperen van diabetes type 2 en de behandelstrategieën. 
 • de meest recente behandelrichtlijnen op het gebied van diabetes en comorbiditeiten ( zoals nefropathie en deprescribing)
 • actuele relevante studies m.b.t. medicamenteuze behandeling van diabetes type 2
 • de ervaringen en tips van collega’s op het gebied van samenwerking binnen de multidisciplinaire diabetesketenzorg ten aanzien van GLP-1 agonisten.

 

Na de cursusdag bent u beter in staat om:

 • de voor- en nadelen van (aanpassingen in) medicatie te kunnen benoemen en een voor de individuele diabetespatiënt juiste afweging te kunnen maken;
 • de multidisciplinaire samenwerking binnen de lokale diabetes ketenzorg te verstevigen.
Programma: 

Module 1 op 15 september 2020: ‘Opfrissen GLP-1 agonisten en SGLT-2 remmers’ 

8.30-10.30 uur (individueel)

 1. kennistest mbt GLP-1 en SGLT-2  (15 minuten)
 2. kennisclip  over GLP-1-agonisten + post toets ( 35 minuten)
 3. opdracht: matrix invullen over ‘Samenwerking in de keten mbt GLP-1’,  ivm bespreking tijdens plenaire gedeelte (15 minuten)
 4. kennisclip over SGLT-2 remmers en de nieuwe richtlijn diabetische nefropathie + post toets ( 35 minuten)
 5. opdracht: casuïstiek mbt GLP-1 en diabetische nefropathie bestuderen, voorbereiden en invullen ivm bespreking tijdens online gedeelte ( 20 minuten)

10.30-12.00        virtuele classroom, groep met maximaal 20 mensen. (duur: 1,5 uur)

 1. Plenair: introductie, vaststellen presentie en uitleg online bijeenkomst: programma en online tools ( 10 min)
 2. Plenair: (kennismaking) Stellingen mbt GLP-1 en samenwerking in de keten  (5-10 min)
 3. Subgroepen van 3-5 personen (mbv breakout rooms): matrix GLP-1 bespreken (10 min)
 4. Plenair: bespreken uitkomsten matrix  (10-15 min)
 5. Pauze 5  min
 6. Plenair: Vragen bespreken n.a.v kennisclips over GLP-1 en SGLT-2 en diabetische nefropathie (5-10 min)
 7. Subgroepen (break out rooms): bespreken casuïstiek (15 min)
 8. Plenair: casuïstiek nabespreken ( 15 min)
 9. Plenair: wvttk, uitleg andere module, rondvraag ( 5 min).
 10. Plenair: afsluiting + invullen evaluatie ( 5 min)

Module 2 op 29 september 2020: ‘Gepersonaliseerde diabeteszorg en klinisch redeneren’  

8.30-10.30 (individueel)

 1. Kennisclip over acute diabeteszorg  + post-toets (30 min)
 2. Kennisclip over deprescribing BS verlagende medicatie + post-toets  (30 min)
 3. Kennisclip diabetessubtypering + posttoets (25-30 min)
 4. Opdracht: casuïstiek mbt acute diabeteszorg, deprescribing & subtypering bestuderen, voorbereiden en invullen ivm bespreking tijdens online gedeelte (30 minuten)

10.30-12.00 Virtuele classroom, groep met maximaal 20 mensen. (duur: 1,5 uur)

 1. Plenair: introductie, vaststellen presentie en uitleg online bijeenkomst: programma en tools (10 min)
 2. Plenair: mogelijkheid tot vragen stellen nav kennisclips ( 5-10 min)
 3. Klinisch redeneren adv casuïstiek ( uit individuele gedeelte)
  • Subgroep: casus 1 bespreken in breakout room met 3-5 personen (10 min)
  • Plenair: casus 1 nabespreken ( 10 min)
  • Pauze 5 minuten
  • Dit herhalen voor casus 2 en casus 3. (35-40 min)
 4. Plenair: wvttk,  rondvraag ( 5 min).
 5. Plenair: afsluiting + invullen evaluatie ( 5 min)
Docenten: 

Anne-Margreeth Krijger, apotheker en senior projectleider SIR

Suzanne Bakker, kaderarts diabetes

Data: 

Per module ongeveer 3.5 uur.

Randvoorwaarden: 

Geen

Doelgroepen: 

Deze verdieping- en opfris cursus diabetes is bedoeld voor apothekers die actief zijn binnen de eerstelijns diabetesketenzorg en bijgeschoold willen worden op het gebied van de laatste ontwikkelingen en kennis t.a.v diabetes type 2.

Accreditatie: 

3.5 punt per module. In totaal bij inschrijving van beide module 7 punten.
Waarschijnlijk komt deze cursus in aanmerking voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling (StiPCO) van de KNMP 2015-2020.
Voor de voorwaarden zie http://www.knmp.nl/professie/stipco/stipco-stimuleringsprogramma-compete...

Kosten: 

Voor de totale cursus (module 1 en 2) Euro 310,-- per persoon
Per module Euro 155,--.(excl. BTW) per persoon

Locatie: 

U wordt hiertoe online uitgenodigd door de coördinator Anne-Margreeth Krijger. Graag uw contactgegevens voorafgaand met haar delen.

Inschrijving/aanmelden: 

Voor beide modules direct inschrijven en betalen: Klik hier

Module 1 op dinsdag 15 september 2020 Klik hier om direct in te schrijven en te betalen

Module 2 op dinsdag 29 september 2020 klik hier om direct in te schrijven en te betalen

 

Samenwerking: 

N.v.t.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl