OpFRIS cursus Diabetes type 2 GLP-1 agonisten & SGLT-2 remmers

Deze jaarlijkse verdiepings- en opfris cursus diabetes is bedoeld voor apothekers die actief zijn binnen de eerstelijns diabetesketenzorg en bijgeschoold willen worden op het gebied van de laatste ontwikkelingen en kennis t.a.v. diabetes type 2. Zie folder. 

Leerdoelen: 

Na deze cursus heeft u kennis van:

 • de herziene behandelrichtlijn op het gebied van diabetes en nefropathie.
 • actuele relevante studies/publicaties m.b.t. de behandeling van diabetes type 2 met GLP-1 agonisten of SGLT2 remmers.
 • de ervaringen en tips van collega’s op het gebied van samenwerking binnen de multidisciplinaire diabetesketenzorg ten aanzien van GLP-1 agonisten.

Na de cursus bent u beter in staat om:

 • de voor- en nadelen van (aanpassingen in) medicatie te kunnen benoemen en een voor de individuele diabetespatiënt juiste afweging te kunnen maken;
 • de multidisciplinaire samenwerking binnen de lokale diabetes ketenzorg te verstevigen.
Programma: 

Module ‘Opfrissen GLP-1 agonisten en SGLT-2 remmers’ (3.5 punten)

8.30-10.30 uur (individueel)

 1. kennistest mbt GLP-1 en SGLT-2  (15 minuten)
 2. kennisclip  over GLP-1-agonisten + post toets ( 35 minuten)
 3. opdracht: matrix invullen over ‘Samenwerking in de keten mbt GLP-1’,  ivm bespreking tijdens plenaire gedeelte (15 minuten)
 4. kennisclip over SGLT-2 remmers en de nieuwe richtlijn diabetische nefropathie + post toets ( 35 minuten)
 5. opdracht: casuïstiek mbt GLP-1 en diabetische nefropathie bestuderen, voorbereiden en invullen ivm bespreking tijdens online gedeelte ( 20 minuten)

10.30-12.00        virtuele classroom, online groepsbijeenkomst. (duur: 1,5 uur)

 1. Introductie, vaststellen presentie en uitleg online bijeenkomst: programma en online tools
 2. (kennismaking) Stellingen mbt GLP-1 en samenwerking in de keten  (5-10 min)
 3. Bespreking matrix GLP-1
 4. Vragen bespreken n.a.v kennisclips over GLP-1 en SGLT-2 en diabetische nefropathie (5-10 min)
 5. Bespreking casuïstiek..
 6. Afsluiting + invullen evaluatie
Docenten: 

Anne-Margreeth Krijger, apotheker en senior projectleider SIR

Suzanne Bakker, kaderarts diabetes

Data: 

23 maart 2021

Randvoorwaarden: 

Geen

Doelgroepen: 

Deze verdieping- en opfris cursus diabetes is bedoeld voor apothekers die actief zijn binnen de eerstelijns diabetesketenzorg en bijgeschoold willen worden op het gebied van de laatste ontwikkelingen en kennis t.a.v diabetes type 2.

Accreditatie: 

3.5 punten .

Kosten: 

Euro 175,-- per persoon

Locatie: 

Online via MS Teams

Inschrijving/aanmelden: 

Inschrijven

Samenwerking: 

N.v.t.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl