OpFRIS cursus Diabetes (editie 2)

Deze jaarlijkse verdieping- en opfris cursus diabetes is bedoeld voor apothekers die actief zijn binnen de eerstelijns diabetesketenzorg en bijgeschoold willen worden op het gebied van de laatste ontwikkelingen en kennis t.a.v diabetes type 2. Thema’s die bij de bijeenkomst op 7 mei 2019 aan bod komen zijn insuline resistentie, subtypering van diabetes en gepersonaliseerde zorg bij diabetes.

Leerdoelen: 

Na de cursusdag heeft u kennis van:

 • de achtergronden van insulineresistentie en bètacel falen bij diabetes type 2,
 • de meest recente behandelrichtlijnen op het gebied van diabetes en personalized care,
 • actuele relevante studies m.b.t. medicamenteuze behandeling van diabetes type 2,
 • de ervaringen en tips van collega’s op het gebied van samenwerking binnen de multidisciplinaire diabetesketenzorg.

Na de cursusdag bent u beter in staat om:

 • de voor- en nadelen van (aanpassingen in) medicatie te kunnen benoemen en een voor de individuele diabetespatiënt juiste afweging te kunnen maken.
Programma: 
 • 9.15- 9.45 ontvangst en kennismaking
 • 9.45-10.55 Personalized Care in de diabetesketen ( o.a. uitwisseling ervaringen deelnemers mbt multidisciplinaire samenwerking binnen de lokale diabetesketenzorg).
 • 10.55-11.15 casus 1 + aansluitend pauze ( 15 min)
 • 11.30-13.00 Maatwerk is de nieuwe standaard. ( NHG 2018 versus consensusrapport ADA/EASD 2018).
 • 12.40-13.00 casus 2 13.00-13.30 lunchpauze 13.30-14.45 Update pathofysiologie diabetes: insulineresistentie + verschillende subgroepen DM2
 • 14.45- 15.30 update nieuwe geneesmiddelen en KNMP RL DM2 + aansluitend pauze (15 min)
 • 15.45-17.00 casus 3: klinisch redeneren bij diabetes d.m.v. oefenen met casuïstiek (uitwerken casus in groepen, daarna plenair bespreken).
 • 17.00- 17.15 afsluiting
Docenten: 

Anne-Margreeth Krijger, apotheker en senior projectleider SIR Suzanne Bakker, kaderarts diabetes

Duur: 

Eendaagse cursus op dinsdag 7 mei 2019 te Utrecht. Klik hier om direct in te schrijven en te betalen.

Randvoorwaarden: 

Geen.

Doelgroepen: 

Openbare apothekers

Accreditatie: 

6,5 punten
( stipCO eveneens 6,5 punten)

Kosten: 

Euro 360,-- per persoon (excl. BTW)

Locatie: 

BCN, Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht

Samenwerking: 

N.v.t.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl