Nascholing Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV) | 2 maart 2022 | Apeldoorn

Geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel medicatie op rol genoemd, is een manier om de patiënt met ordeningsproblemen te helpen bij de inname van zijn geneesmiddelen. De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ wordt in 2021 herzien. Vraagt u zich af of alle (herziene) aanbevelingen goed en efficiënt zijn geïmplementeerd?

De nascholing heeft een interactieve opzet. Tips en kennis worden afgewisseld met theorie en data uit praktijkonderzoek. Het vergroot uw kennis over de aanbevelingen en biedt u tips om het eigen GDV-proces te verbeteren. Aan het einde van de dag weet u de sterke en zwakke plekken van het GDV-proces in uw eigen apotheek. Zo weet u wat te doen om zowel aan de aanbevelingen van de KNMP-richtlijn te voldoen als het proces efficiënt in te richten. 

Leerdoelen: 

Verwerven van kennis van en krijgen van inzicht in:

  • Hoe het zelfmanagement van de patiënt met ordeningsproblemen het beste in stand kan worden gehouden
  • Hoe het GDV-proces georganiseerd en geborgd wordt in de apotheek
  • Het belang van het apotheekinformatiesysteem met betrekking tot medicatiebewaking bij geïndividualiseerde distributievormen
  • Hoe om te gaan met wijzigingen in de GDV
  • Risico's in het GDV-proces
Programma: 

Gedurende één interactieve cursusdag van 9.00 tot 17.00 uur wordt het GDV-proces doorgenomen

Docenten: 

Dr. B.J. Mertens MSc, openbaar apotheker/onderzoeker (Apotheek Vleuten, SIR)
Drs. L.G.M. Mulder-Wildemors, openbaar apotheker/onderzoeker (SIR)

Data: 

2 maart 2022

Randvoorwaarden: 

Ter voorbereiding op de cursus vragen wij u:

  • De KNMP richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ te bestuderen
  • Risico’s op het gebied van patiëntveiligheid in het proces te inventariseren
Doelgroepen: 

Openbare en poliklinische apothekers die GDV zorg leveren

Accreditatie: 

6.5 uur

Kosten: 

€375,00 excl. BTW (wijzigingen voorbehouden)

Locatie: 

Apeldoorn

Samenwerking: 

Voor deze cursus wordt organisatorisch samengewerkt met SPITS Apeldoorn

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief