Medicatiebeoordeling bij mensen met een verstandelijke beperking met polyfarmacie in de eerste lijn

In de regio Zuidwest Nederland vindt in 2015/2016 een onderzoek plaats waarbij  systematische medicatiebeoordelingen worden uitgevoerd bij 35-plussers met een verstandelijke beperking (VB), die 5 of meer medicijnen gebruiken. Hierbij werken huisartsen, apothekers en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) regionaal samen.

SIR verzorgde op 10 september 2015 in samenwerking met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC een succesvolle nascholing voor apothekers, huisartsen en AVG’s om ervoor te zorgen  dat alle deelnemers aan het onderzoek zich competent voelden om te starten met het onderzoek en de medicatiebeoordelingen in deze doelgroep goed uit te kunnen voeren.

Leerdoelen: 

1. Verbetering van de kennis en/of vaardigheden met betrekking tot:

  • specifieke klachten, aandoeningen en bijbehorende behandeling bij mensen met een VB
  • veel voorkomende problemen/dilemma’s bij de farmacotherapie bij mensen met een VB
  • het uitvoeren van een medicatiebeoordeling bij mensen met een VB
  • het vinden en raadplegen van betrouwbare literatuurbronnen om vragen in eigen praktijk op te kunnen lossen

2. Leren kennen van collega-zorgverleners waarmee zal worden samengewerkt.

3. Het zich bewust worden de competenties van collega-zorgverleners ten aanzien van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

4. Het bekend worden met het onderzoek en wat er van deelnemers wordt verwacht bij de uitvoering ervan

Programma: 

9.00 - 17.00 uur

Docenten: 
  • Mw. dr. A. Faber, openbaar apotheker
  • Mw. drs. L. Mulder-Wildemors, openbaar apotheker
Duur: 

Deze scholing is afgerond op 10 september 2015

Evaluatie na afloop:
De nascholing werd naderhand heel positief geëvalueerd. Alle 25 deelnemers gaven aan dat de nascholing aan hun verwachtingen had voldaan en dat ze voldoende kennis en inzicht hadden opgedaan om met het onderzoek te starten. Heeft nascholing aan verwachtingen voldaan: 100% ja. Driekwart van de deelnemers gaven aan dat alle leerdoelen werden behaald, een kwart vond dat ze tijdens de dag nog onvoldoende kennis hadden gemaakt met de collega-zorgverleners waarmee ze tijdens het onderzoek moesten samenwerken omdat een van de betrokkenen niet aanwezig was tijdens de nascholing. Opmerkingen die bij de evaluatie werden genoteerd waren: “veel leuker dan verwacht”, “leuke combinatie met andere disciplines”, “erg interessante en leuke dag”, “inspirerend”, “meerdere onderwerpen zijn aan bod gekomen vanuit diverse invalshoeken”.

Doelgroepen: 

Apothekers, huisartsen, AVGs

Locatie: 

Erasmus MC

Samenwerking: 

Afdeling huisartsengeneeskunde, Erasmus MC

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl