Masteropleiding Farmacie, Universiteit van Leiden

Sinds 2016 worden er weer basisapothekers opgeleid in Leiden. Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bieden een gezamenlijke masteropleiding Farmacie aan.

Patiëntgerichte apothekers

De Leidse master Farmacie onderscheidt zich door een sterke focus te leggen op de farmaceutische patiëntenzorg en het farmaceutisch behandelaarsschap en zo patiëntgerichte apothekers op te leiden. De nieuwe studie combineert de sterk wetenschappelijke basis van de bestaande opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) met de patiëntgerichte elementen van Geneeskunde.

Farmaceutisch zorgverleners

Er is steeds meer behoefte aan apothekers die zowel kennis hebben van farmaceutische producten als van patiëntenzorg, en daarmee in feite farmaceutische zorgverleners zijn. De masteropleiding Farmacie komt aan deze behoefte tegemoet. Studenten gaan thematisch onderwijs volgen, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen. Ze doen veel kennis op via experience-based learning, in de vorm van farmaceutische coschappen die focussen op de werkzaamheden van de apotheker. Daarbij werken ze ook samen met medische studenten.

Bijdrage SIR

Medewerkers van SIR zijn betrokken bij de master Farmacie als

  • Mede-ontwikkelaars van het curriculum
  • Lid van de selectiecommissie
  • Leerlijn coördinator farmaceutische patiëntenzorg
  • Docent bij onderwijs over o.a. consultvoering, diabetes, GDV, medicatiebewaking, medicatiebeoordeling, therapietrouw, zelfzorg en moreel beraad.

Tevens biedt SIR Leidse studenten de mogelijkheid om tijdens hun onderzoeksstage een project op het gebied van farmaceutisch praktijkonderzoek uit te voeren.

Meer informatie

Contactpersoon SIR: Adriannne Faber (a.faber@sirstevenshof.nl)

Meer informatie over de master Farmacie Leiden kunt u vinden via:
https://www.lumc.nl/onderwijs/master-farmacie/
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/farmacie

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief