FRIS Masterclass Diabetes

Farmaceutische Richtlijnen Implementeren in de keten: Samenwerken voor betere diabeteszorg
Professionele ondersteuning bij het leven met diabetes, dat is wat diabetespatiënten nodig hebben. In de KNMP-richtlijn Diabetes, die deel uitmaakt van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg, staat wat goede diabeteszorg door apothekers inhoudt. Afspraken en programma’s in ketenzorgverband hebben een belangrijke plaats in de richtlijn. Voor veel apothekers is dat nieuw terrein. Met deze masterclass willen SIR en HPC apothekers ondersteunen bij het verbeteren van de farmaceutische zorg in klein ketenverband (uw apotheek en de huisartsen in uw directe omgeving) aan diabetespatiënten.

Programma opzet:
De masterclass bestaat uit een telefonische intake, twee ingangstoetsen farmacotherapie, vijf cursusdagen en diverse werkopdrachten, verspreid over een periode van 6 maanden. Op cursusdag 1 kiest u zelf de aanbevelingen uit de richtlijn die u gaat implementeren. U maakt een implementatieplan, dat voor u als rode draad door het programma loopt. De werkopdrachten helpen u stapsgewijs door het verandertraject heen. Tijdens de bijeenkomsten ondersteunen de docenten u door het aanreiken van kennis, trainen van vaardigheden, verbeteren van competenties en het uitwisselen van ervaringen en tips met collega’s. Op dag 3 en dag 5 neemt u een assistent of farmaceutisch consulent uit uw team mee.

Download: Folder FRIS MC Diabetes 2018 (Deze cursus gaat niet door)

Leerdoelen: 

Na afloop van deze masterclass heeft u:

  • uw positie in en de inhoudelijke invulling van de diabetesketenzorg in uw omgeving verder ontwikkeld.
  • kennis en vaardigheden opgedaan m.b.t. het optimaliseren van de farmacotherapie.
  • zelf gekozen aanbevelingen uit de KNMP-richtlijn Diabetes in uw eigen apotheek geïmplementeerd.
  • door middel van intervisie meer inzicht gekregen in uw sterke punten en eventuele verbeterpunten.

Daarnaast heeft u aan het einde van de masterclass:

  • inzicht in de kennis en vaardigheden van uw team op het gebied van diabetesmedicatie en begeleiding van patiënten.
  • geleerd om met informatie en advies aan te sluiten bij de situatie en behoefte van de patiënt.
Programma: 

 

Intake:
Voor aanvang van de eerste cursusdag is er een telefonische intake van ongeveer een uur. Deze is bedoeld om een beeld te krijgen van de stand van zaken in uw apotheek, om de insteek van de cursus toe te lichten en om tijdens de cursus zo goed mogelijk op uw behoeften te kunnen inspelen.

Ingangstoetsen:
Voor aanvang van de eerste en de derde cursusdag maakt u online een toets over de farmacotherapie bij diabetes, om het aanvangsniveau vast te stellen. 

Cursusdagen: Deze cursus gaat niet door.
Dag 1: dinsdag 23 januari 2018 van 9.00-20.00 uur (!)
Introductie – Farmacotherapie en klinisch redeneren – Zelf aan de slag: maken implementatieplan

Dag 2: donderdag 8 maart 2018 van 9.00-17.30 uur
Samenwerken in ketenzorg – Intervisie – Impact van verandering in de apotheek

Dag 3: dinsdag 10 april 2018 van 9.00-17.30 uur
Samen met uit elke apotheek een assistent of farmaceutisch consulent
Leven met diabetes – Medicatiebegeleiding d.m.v. methode Doen en blijven doen – Farmacotherapie en klinisch redeneren – Intervisie

Dag 4: dinsdag 8 mei 2018 van 9.00-17.30 uur
De apotheker als verandermanager richtlijnen – Evalueren van ketenzorg – Intervisie

Dag 5: donderdag 7 juni 2018 van 9.00-17.30 uur
Opnieuw samen met dezelfde assistent of farmaceutisch consulent
Doen en blijven doen in de praktijk – Achterhalen van patiëntervaringen – Klinisch redeneren – Intervisie

Docenten: 

Dr. Berry Daemen (KNMP)
Dr. Caroline van de Steeg (SIR)
Drs. Anne-Margreeth Krijger (SIR)
Drs. Harry de Vries (HPC)
Dhr. Peter Helleman (HPC)
Dr. Henk-Frans Kwint (Apotheek Stevenshof, SIR)
Drs. Suzanne Bakker (Gezondheidscentrum Stevenshof, kaderarts diabetes)
Dhr. Hans de Rooij (DVN)
Drs. Frank Verhulst (Doen en blijven doen)
Dr. Martina Teichert (KNMP, LUMC)

Randvoorwaarden: 

 

Werkopdrachten:
Naast de cursusdagen heeft u naar schatting een halve dag per maand nodig voor het huiswerk. De werkopdrachten bestaan uit activiteiten die nodig zijn om de door u gekozen aanbevelingen uit de richtlijn in uw eigen omgeving te implementeren.

Accreditatie: 

De FRIS Masterclass Diabetes is bij de KNMP/StiPCO geaccrediteerd voor circa 40 punten. Voor assistenten en farmaceutisch consulenten is het SANA Keurmerk toegekend, met een accreditatie van 24 punten.

Kosten: 

De cursusprijs is € 3.495,- excl. btw voor de hele FRIS Masterclass Diabetes, inclusief tweedaagse scholing van een assistent of farmaceutisch consulent. Deze cursus komt in aanmerking voor het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling (StipCO) van de KNMP 2015-2020. Deze tegemoetkoming is Euro 50,-- per stimuleringspunt (max.  Euro 1000,-- per jaar). Voor de voorwaarden zie http://www.knmp.nl/professie/stipco/stipco-stimuleringsprogramma-competentieontwikkeling-openbaar-apothekers

Locatie: 

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. www.kontaktderkontinenten.nl

Inschrijving/aanmelden: 

Deze cursus gaat niet door.

Samenwerking: 

De FRIS Masterclass Diabetes is een cursus van SIR en Bureau HPC en is tot stand gekomen in samenwerking met de KNMP.

Contact: 

Voor vragen kunt u terecht bij dr. Caroline van de Steeg, coördinator FRIS Masterclass Diabetes (c.vandesteeg@sirstevenshof.nl).

Voor vragen over inschrijven kunt u terecht bij mevr. Thessa Bakker (t.m.bakker@sirstevenshof.nl), SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Theda Mansholtstraat 5b, 2331 JE Leiden, tel: 071 5766157. 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl