Farmabuddy Follow Up (Terugkomdag) Palliatieve zorg ONLINE

Sinds 2016 biedt SIR nascholingen aan apotheekteams over het inzetten van apotheekbuddy’s bij het leveren van farmaceutische zorg aan palliatieve- en terminale patiënten. Inmiddels zijn er 113 apotheekteams door SIR nageschoold en ondersteund bij het opzetten van het farmabuddy project. Op verzoek van een aantal farmabuddy apotheken is er in 2020 een terugkomdag georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan het stoppen van medicatie, dilemma’s, verschillende culturen, geloof, overtuigingen en communicatie. Tevens is er intervisie gepland waarin ervaringen, tips en tricks met elkaar kunnen worden uitgewisseld. In de laatste levensfase kan het stoppen en afbouwen van medicatie of het aanpassen van de dosering soms wenselijk zijn omdat de voordelen niet meer opwegen tegen de nadelen. In de praktijk blijken er bij patiënten (en zorgverleners) echter barrières te bestaan voor deze stappen. Het is voor de buddy’s van belang om te weten wat het stoppen van medicatie inhoudt, wanneer en welke medicatie mag in de laatste levensfase gestopt en aangepast worden, welke factoren spelen hierbij een rol en wat is de rol van de apotheek hierin. Voor de middagsessie zal een geestelijk verzorger aan de hand van casussen en ervaringen de behoeften en dilemma’s van de patiënten in de laatste levensfase en hun mantelzorgers toelichten. De buddy’s krijgen handvatten mee om in de praktijk met de dilemma’s om te kunnen gaan en de patiënten en mantelzorgers te helpen. Tijdens de intervisie sessie zullen de deelnemers hun opgedane ervaringen met het leveren van farmabuddyzorg met elkaar delen en reflecteren.

Leerdoelen: 

Apothekers en –assistenten (de apotheekbuddy's):

  • Zijn bewust van het feit dat de doseringen van medicatie in de laatste levensfase gewijzigd kunnen worden of onnodige medicatie gestopt kunnen worden;
  • Bezitten voldoende kennis over medicatie die in de laatste fase gestopt of juist niet gestopt kunnen worden;
  • Bezitten voldoende kennis over de verwachte effecten en de risico’s van het stoppen van medicatie;
  • Zijn in staat om aan de hand van de medicatieoverzicht het gesprek met de voorschrijver aan te gaan en een actieve bijdrage te leveren en de voorschrijver te ondersteunen bij het stoppen van de onnodige medicatie;
  • Zijn op de hoogte van bevorderende en belemmerende factoren voor het stoppen van medicatie vanuit het perspectief van de patiënt;
  • Zijn in staat in een gesprek met de patiënt het stoppen van medicatie ter sprake te brengen en inzicht te krijgen in de wensen van de patiënt op dit gebied;
  • Zijn op de hoogte van de dilemma’s van ongeneeslijke patiënt en/of zijn mantelzorger(s) en zijn in staat om het gesprek hierover aan te gaan. (Dilemma’s m.b.t. medicatie/persoonlijk/geloof/overtuiging);
  • Weten welke behoeftes patiënten en mantelzorgers ervaren aan het eind van de levensfase op het gebied van cultuur, geloof en overtuiging;
  • Zijn in staat te reflecteren op de huidige gang van zaken m.b.t. de farmabuddyzorg en daar verbeteringen in aan te brengen.
Programma: 

Klik hier voor het programma.

Docenten: 

- Dr. Caroline van de Steeg, apotheker (niet praktiserend) / onderzoeker, SIR
- Dr. Eric Geijteman, arts-onderzoeker Erasmus MC
- Drs. Marc Rietveld, geestelijk verzorger UMC Utrecht, Stadshospice Utrecht en Zin in Utrecht
- Mw. Sonia Amini, farmakundige, SIR

Data: 

Deel 1 op woensdag 20 januari van 9.30 – 11.30 uur. Deel 2 op woensdag 27 januari van 9.30 – 13.15 uur

Randvoorwaarden: 

N.v.t.

Doelgroepen: 

Deze dag is bedoeld voor de geïnteresseerde apothekers, assistenten en farmaceutisch consulenten die in de apotheek farmabuddyzorg leveren aan palliatieve- en terminale patiënten.

Accreditatie: 

Accreditatie voor apothekers en assistenten is bij de KNMP en bij SANA-keurmerk voor 5 punten aangevraagd.

Kosten: 

Deelnamekosten: € 250,-.

Locatie: 

Online via ZOOM

Contact: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Sonia Amini (s.amini@sirstevenshof.nl)

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl