Farmabuddy project: Apotheekbuddy's geven palliatieve zorg

In de palliatieve en terminale fase krijgen een patiënt en zijn mantelzorgers te maken met complexe zorgproblemen. Om deze problemen effectief aan te pakken is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking omdat de patiënt in deze fasen bijna altijd genees- en hulpmiddelen gebruikt. 

In het Farmabuddy project[i] krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: twee apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. De intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben wordt zo beter gestructureerd en is meer toegespitst op de patiënt.
 

Academische Apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy ondersteunen apotheekteams bij het implementeren van de Farmabuddy-werkwijze. Zij werken hierbij samen met het ministerie van VWS in het kader van het VWS programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ [ii] en met de KNMP. Lees het eindrapport van het Farmabuddy project 2016-2017 met de ervaringen van de eerste 16 apotheekteams!

[i] In 2009 won Apotheek Stevenshof de Farmaceutische Patiëntenzorgprijs met het Farmabuddy project.
[ii] Zie https://verspillingindezorg.nl/goede-voorbeelden/leidse-apotheek-buddy-s-begeleiden-ernstig-zieke-patienten
 

Leerdoelen: 

De driedaagse Farmabuddy-nascholing van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy heeft de volgende leerdoelen:
Apothekers en –assistenten (de apotheekbuddy's):

 • bezitten voldoende kennis over onderwerpen die in de palliatieve en terminale zorg aan de orde komen, zoals pijnbestrijding, complexe farmacotherapie, wondverzorging, slikproblemen, incontinentie en mondverzorging.
 • zijn op de hoogte van de professionele richtlijnen en standaarden voor de farmaceutische patiëntenzorg aan palliatieve en terminale patiënten.
 • bezitten kennis en vaardigheden van communicatie- en gesprekstechnieken.
 • krijgen handvatten om een effectieve behandelrelatie op te bouwen en op integere,  betrokken en oprechte wijze met de patiënt/mantelzorger te communiceren.
 • kennen de relevante wetgeving rondom sedatie en euthanasie.
 • zijn in staat om afspraken met huisartsen en andere zorgverleners over de communicatie met en begeleiding van de patiënt/mantelzorger te maken.
 • werken bij de communicatie en begeleiding van de patiënt/mantelzorger samen met huisartsen en andere zorgverleners zoals thuiszorg verpleegkundigen.
 • zijn in staat om de (communicatie)materialen toe te passen in de praktijk.
   
Programma: 

Download hier het volledige programma van de driedaagse nascholing

Het programma bestaat uit een driedaagse nascholing voor apothekers en –assistenten (de apotheekbuddy’s) en een dagdeel werkplekbegeleiding.

In het voorjaar van 2019 zullen in Haarlem de driedaagse nascholingen georganiseerd worden.

De data voor de driedaagse scholingsdagen in Haarlem zijn: 25 februari, 25 maart en 20 mei 2019.

Meer informatie hierover vindt u in de folder.

De data voor de farmabuddy ééndaagse nascholingen in 2019 zijn:

- 14 januari locatie Leiden
- 1 april locatie Utrecht
- 17 juni locatie Zwolle
- 23 september locatie Utrecht
- 11 november locatie Leiden

Nieuwe data worden - ook op verzoek - gepland.

De onderdelen die in de nascholing aan bod komen zijn:

 • Farmaceutische zorg bij patiënten in de palliatieve en terminale fase;
 • Introductie werkinstructies en (voorlichtings)materialen;
 • Implementatie van zorg door apotheekbuddy’s in de eigen apotheek;
 • Intervisie voor apothekers en assistenten.
   

 

Accreditatie: 

De driedaagse nascholing van het Farmabuddy project is bij de KNMP voor 19 punten geaccrediteerd. Voor assistenten is het SANA Keurmerk toegekend, met een accreditatie van 19 punten. 
 

Kosten: 

Hiervoor verwijzen wij u naar de folder van desbetreffende cursus.
 

Locatie: 

Nieuwe locaties worden - ook op verzoek - gepland.
 

Inschrijving/aanmelden: 

Lijkt je dit ook een mooie manier van patiëntenzorg?
Meld je aan als apotheekteam door een e-mail te sturen aan s.amini@sirstevenshof.nl
 

Contact: 

Sonia Amini: s.amini@sirstevenshof.nl

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl