Farmabuddy Parkinson driedaagse cursus in 2020

Mensen met de ziekte van Parkinson zijn patiënten die regelmatig en langdurige farmaceutische zorg nodig hebben. Om deze farmaceutische zorg goed en efficiënt te regelen is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking en deze rol willen we versterken door de inzet van apotheekbuddy’s. Apotheekbuddy’s zijn vaste contactpersonen in de apotheek voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Na het concept Farmabuddy voor palliatieve patiënten hebben we dit concept uitgebreid naar de Parkinson-patiënt. De apotheekbuddy’s zorgen ervoor dat de farmaceutische patiëntenzorg die deze patiënt nodig heeft beter wordt gestructureerd en meer is toegespitst op de patiënt. 

Verder informatie in de folder

Leerdoelen: 

Apothekers en –assistenten (de apotheekbuddy's):

  • Het begrijpen en toepassen van opgedane kennis over de ziekte van Parkinson in de eigen praktijk
  • Benoemen van specifieke klachten/problemen bij ziekte van Parkinson
  • Het begrijpen en toepassen van de professionele richtlijnen en standaarden voor de farmaceutische patiëntenzorg aan Parkinson patiënten in de eigen praktijk
  • Het bezitten van kennis en vaardigheden van communicatie- en gesprekstechnieken.
  • Het krijgen van handvatten om een effectieve behandelrelatie op te bouwen en op integere, betrokken en oprechte wijze met de patiënt/mantelzorger te communiceren.
  • In staat zijn om afspraken met behandelaar en andere Parkinson zorgverleners  t.b.v. begeleiding van de patiënt te maken.
  • Het implementeren van het Farmabuddyconcept in de eigen praktijk.

 

Programma: 

Dag 1: Concept Farmabuddyzorg – Leven van een Parkinson-patiënt - Medicatie ziekte van Parkinson – Implementatieplan maken farmabuddyzorg eigen apotheek

Dag 2: Bijwerkingen, therapietrouw, praktische problemen bij medicatie ziekte van Parkinson – Communicatie – Intervisie over knelpunten implementatie

Dag 3: Medicatiebeoordeling Parkinsonpatiënt – Werk verpleegkundig specialist - Hulpmiddelen en OTC-gebruik - Casuïstiek

Docenten: 

Clementine Stuijt, ParkinsonNet apotheker
Randi Vat, RVconsulting

Data: 

Drie cursusdagen op 20 januari, 16 maart (vervallen ivm Corona maatreglen) en 8 juni (nu dag 2) 2020 te Utrecht. Klik hier om direct in te schrijven en te betalen. 

 

Doelgroepen: 

Apotheker, apothekersassistent, farmaceutisch consulent

Accreditatie: 

19 punten geaccrediteerd door KNMP
25 punten geaccrediteerd door SANA

Kosten: 

De kosten voor de Farmabuddy nascholing zijn € 1.495 excl. Btw. Hiervoor kunnen een assistent en een apotheker uit één apotheek deelnemen aan deze driedaagse nascholing. Het ministerie van VWS heeft een subsidie van € 600,- per apotheekteam toegekend vanuit het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling (StiPCO) waardoor we de werkelijke cursusprijs van € 2.095 excl. btw. hebben kunnen verlagen naar € 1.495 excl. btw.

Locatie: 

BCN, Daltonlaan 100 te Utrecht

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief