Onderwijs

SIR cursussen 2020-2021

 

 

 Cursus: 

 Locatie/vorm

 

December 2020

       

 2 en 3

  SIR Pharma groep 2 module 2 Online inschrijven gehele cursus

Januari 2021

      Inschrijven per module
14 en 15  

SIR Pharma groep 2, module 3

 

 
 
Februari 2021        
3 en 10  

Aan de slag met Farmabuddy

 

 Online   Inschrijven
Mei 2021        
19 en 26  

Aan de slag met Farmabuddy

Online  Inschrijven

Overig

       

Data in overleg

  Teamtraining Consultvoering Op verzoek op locatie of online

Inschrijven? Stuur mail naar: a.faber@sirstevenshof.nl of l.mulder@sirstevenshof.nl

Data in overleg

  Moreel Beraad Cursus Online Online Inschrijven 

 

Tot slot gelden voor al onze cursussen de volgende annuleringsvoorwaarden

 

 

Farmabuddy nieuwe stijl ONLINE

Vanaf najaar 2020 is ons Farmabuddy scholingsprogramma geheel herzien. Het programma is opgedeeld in verschillende korte modules: De module ‘Aan de slag met Farmabuddy’ is voor apotheekteams die nog niet met vaste aanspreekpunten (Farmabuddy’s) in de apotheek werken.

Apotheekteams die al ervaring hebben met het Farmabuddyconcept, kunnen de modules Palliatieve Zorg, Parkinson of Dementie volgen.

SIR Moreel Beraad online

“Een dilemma casus het hoofd bieden” / Najaar-Winter 2020 (download hier de folder)

Schrijf u nu in en doe mee aan een moreel beraad op een maandag-, dinsdag- of woensdagavond. Goed voor 2 toetsingspunten! STiPCO tegemoetkoming geldt alleen nog in 2020.

Terugkomdag masterclass farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: thema epilepsie.

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie frequent voor, nl 30%. De aanvallen zijn vaak moeilijk te herkennen en lastiger onder controle te krijgen. Tijdens deze dag maakt u op een praktische manier kennis met de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. De inleiding is gericht op het voorkomen van mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met epilepsie en de bijzonderheden die erbij horen.

TEAMTRAINING CONSULTVOERING, training in de apotheek gedurende 2 avonden.

De Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg heeft mensgerichte zorg als ambitie gesteld voor de apotheker en het apotheekteam. Hiervoor is het belangrijk dat het apotheekteam op een patiëntgerichte manier het gesprek met de patiënt voert. De KNMP ontwikkelt momenteel de richtlijn Consultvoering die beschrijft hoe patiëntgerichte consulten door apotheker(en apothekers-assistenten) kunnen worden gevoerd. De teamtraining Consultvoering is een praktijktraining gericht op patiëntgerichte communicatie in de apotheek volgens het Calgary-Cambridge model.

SIR Pharma cursus 2020

Het wordt menens met de marktwerking in de farmaceutische zorg. De overheid treedt terug en partijen in de zorg stellen zich actiever op. Dit betekent dat betrokkenen voldoende kennis moeten hebben van de geneesmiddelenmarkt, haar regulering en de verschillende werkterreinen van betrokken partijen. Geen eenvoudige opgave gezien de vele belanghebbenden, de zichtbaar blijvende sturende hand van de Minister van VWS en het complexe publiek-private krachtenveld.

OpFRIS cursus Diabetes type 2 online-editie module 1 op 15 september en module 2 op 29 september 2020

Tijdens deze cursus, opgedeeld in 2 modules, doet de apotheker kennis op over pathofysiologie en recente inzichten/ richtlijnen met betrekking tot de behandeling van diabetes type 2 en de relevantie daaruit voor de dagelijkse praktijk in de apotheek. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren bij diabetes type 2 en wisselt ervaringen en tips uit met collega apothekers aangaande samenwerking in de eerstelijns diabetesketenzorg.

LANA Bijeenkomsten10 september 2020

U kunt zich via deze weg aanmelden voor de LANA bijeenkomsten van 10 september 2020: de Deelnemersbijeenkomst en/of het Kick-off symposium 'Personalized Medicine'

 

Farmabuddy Terugkomdag Palliatieve zorg 5 oktober 2020

Sinds 2016 biedt SIR nascholingen aan apotheekteams over het inzetten van apotheekbuddy’s bij het leveren van farmaceutische zorg aan palliatieve- en terminale patiënten. Inmiddels zijn er 113 apotheekteams door SIR nageschoold en ondersteund bij het opzetten van het farmabuddy project. Op verzoek van een aantal farmabuddy apotheken is er in 2020 een terugkomdag georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan het stoppen van medicatie, dilemma’s, verschillende culturen, geloof, overtuigingen en communicatie.

Farmabuddy Parkinson driedaagse cursus in 2020

Mensen met de ziekte van Parkinson zijn patiënten die regelmatig en langdurige farmaceutische zorg nodig hebben. Om deze farmaceutische zorg goed en efficiënt te regelen is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking en deze rol willen we versterken door de inzet van apotheekbuddy’s. Apotheekbuddy’s zijn vaste contactpersonen in de apotheek voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.

Masteropleiding Farmacie, Universiteit van Leiden

Sinds 2016 worden er weer basisapothekers opgeleid in Leiden. Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bieden een gezamenlijke masteropleiding Farmacie aan.

Patiëntgerichte apothekers

Cursus Nascholing Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV) 2020

Geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel medicatie op ­­­­rol genoemd, is een manier om de patiënt met ordeningsproblemen te helpen bij de inname van zijn geneesmiddelen. De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ geeft verschillende aanbevelingen voor uw eigen apotheekproces. Vraagt u zich af of alle aanbevelingen goed en efficiënt zijn geïmplementeerd?

FRIS Masterclass Diabetes

Voelt u zich zorgverlener in hart en nieren? Wilt u daarom investeren in de samenwerking met de huisartsen met wie u veel patiënten deelt? Wilt u een grote groep chronische geneesmiddelgebruikers aan u binden? Kunt u wel een update gebruiken van alle nieuwe geneesmiddelen voor diabetes? En houdt u ervan om te werken aan structurele en toekomstbestendige verbetering en vernieuwing samen met uw team? Dan is de FRIS Masterclass Diabetes van SIR en Bureau HPC echt iets voor u.

PIAF Open, Klinisch redeneren bij anemie en vitamine deficiënties

Binnen de PIAF open “Kleine kwalen, grote impact” cursuscyclus verdiept de apotheker zijn kennis over veelvoorkomende, alledaagse klachten die een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren en patiëntgericht denken en wisselt ervaringen en tips uit met collega’s.

Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

PAOFarmacie en de SIR zijn in 2013 met de Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (MVB) gestart. Tijdens deze masterclass willen zij kennis overbrengen zodat (ziekenhuis)apothekers, die farmaceutische zorg leveren aan MVB - zowel thuiswonend als in een instelling - hun farmaceutisch zorg beter kunnen inrichten. Dit doen we door specifieke kennis over deze doelgroep te actualiseren en opgedane kennis direct toepasbaar te maken voor de praktijk van morgen.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl