Farmabuddy aan de slag

Vanaf najaar 2020 is ons Farmabuddy scholingsprogramma geheel herzien. Het programma is opgedeeld in verschillende korte modules: De module ‘Aan de slag met Farmabuddy’ is voor apotheekteams die nog niet met vaste aanspreekpunten (Farmabuddy’s) in de apotheek werken.

Apotheekteams die al ervaring hebben met het Farmabuddyconcept, kunnen de modules Palliatieve Zorg, Parkinson of Dementie volgen.

Het Farmabuddyprogramma is bedoeld voor apotheekteams die daadwerkelijk aan de slag willen met het leveren van buddyzorg. Achter deze link zit een kort filmpje over wat Farmabuddy inhoudt.

Zie voor meer informatie over alle Farmabuddy modules en cursussen die aangeboden worden onze website https://sirstevenshof.nl/onderwijs

Leerdoelen: 

De leerdoelen in vogelvlucht per module:

 • Aan de slag met Farmabuddy:
  • Communicatie: oefenen met gesprekstechnieken bij uitnodigen voor buddyzorg en een intakegesprek.
  • Organisatie: Wat nodig is voor het implementeren van buddyzorg in de praktijk en hoe je voorbij hobbels en valkuilen komt.
 • Palliatieve zorg:
  • Kennis over onderliggende aandoeningen en behandeling, palliatieve sedatie en euthanasie.
  • Communicatie specifiek voor deze doelgroep.
  • Kennis over hulpmiddelen.
 • Parkinson:
  • Kennis over aandoening en behandeling.
  • Communicatie specifiek voor deze doelgroep.
 • Dementie:
  • Kennis over aandoening en behandeling.
  • Communicatie specifiek voor deze doelgroep.
 • Farmabuddy Terugkomdag Palliatieve zorg:
  • Aanpassen en/of stoppen van medicatie.
  • Communicatie
  • Dilemma's van ongeneeslijke patiënt en/of zijn manterzorger
  • Behoefte's aan het eind van de levensfase op het gebied van cultuur, geloof en overtuiging 

De leerdoelen van elke module zijn te lezen in de folder van elke module, zie www.sirstevenshof.nl/onderwijs.

 

Programma: 

Meer informatie over programma, docenten, locatie, accreditatie en kosten is te vinden in de folder bij elke afzonderlijke module.

Data: 
 • Aan de slag met Farmabuddy, open inschrijving: groep 2 op 19 en 26 mei 2021
 • Module dementie: groep 1 in maart en groep 2 in september 2021.
 • Module palliatieve zorg: oktober 2021.
 • Module Parkinson: november 2021.

Voor regionale of in company trainingen maken we graag afspraken op maat.

Randvoorwaarden: 

Om Farmabuddy daadwerkelijk te implementeren, is in de opstartfase tijd en prioriteit nodig voor het betrekken van het hele team, het maken van werkafspraken en het in de gaten houden van de voortgang en eventueel bijsturen van de gang van zaken.

Doelgroepen: 

Elke module wordt in principe gevolgd door per apotheekteam één apotheker (of farmaceutisch consulent of farmaceutisch manager) en één assistent. Wanneer later extra assistenten geschoold willen worden in een module, kunnen zij wel individueel deelnemen. In de module “Aan de slag met Farmabuddy” kunnen zij in overleg met SIR individueel het onderdeel Communicatie volgen.

Accreditatie: 

Accreditatie per module voor de apothekers wordt bij de KNMP aangevraagd.
De module 'Aan de slag met Farmabuddy' is bij de KNMP voor 7 punten geaccrediteerd.

Kosten: 

Zie de folder van de betreffende module op www.sirstevenshof.nl/onderwijs.

Locatie: 

Online via ZOOM

Inschrijving/aanmelden: 
 • Module Aan de slag met Farmabuddy op 19 en 26 mei 2021 ONLINE, zie aanmeld- en betaalknop rechtsboven. Vermeld de naam en email van de collega die meekomt in het veld 'opmerkingen' van het inschrijfformulier.
 • Module Dementie: staat gepland voor in maart en in september 2021. Bij interesse een mail sturen naar Sonia Amini of kijk verder op onze website onder 'Onderwijs'
 • Module Palliatieve zorg, staat gepland voor in oktober 2021, aanmelden nog niet mogelijk. Bij interesse een mail sturen naar Sonia Amini
 • Module Parkinson, staat gepland voor in november 2021, aanmelden nog niet mogelijk. Bij interesse een mail sturen naar Sonia Amini

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl