Onderwijs

Farmabuddy Parkinson driedaagse cursus in 2019

Mensen met de ziekte van Parkinson zijn patiënten die regelmatig en langdurige farmaceutische zorg nodig hebben. Om deze farmaceutische zorg goed en efficiënt te regelen is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking en deze rol willen we versterken door de inzet van apotheekbuddy’s. Apotheekbuddy’s zijn vaste contactpersonen in de apotheek voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.

OpFRIS cursus Diabetes (editie 2)

Deze jaarlijkse verdieping- en opfris cursus diabetes is bedoeld voor apothekers die actief zijn binnen de eerstelijns diabetesketenzorg en bijgeschoold willen worden op het gebied van de laatste ontwikkelingen en kennis t.a.v diabetes type 2. Thema’s die bij de bijeenkomst op 7 mei 2019 aan bod komen zijn insuline resistentie, subtypering van diabetes en gepersonaliseerde zorg bij diabetes.

Masteropleiding Farmacie, Universiteit van Leiden

Sinds 2016 worden er weer basisapothekers opgeleid in Leiden. Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bieden een gezamenlijke masteropleiding Farmacie aan.

Patiëntgerichte apothekers

Cursus Nascholing Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV) 2019

Geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel medicatie op ­­­­rol genoemd, is een manier om de patiënt met ordeningsproblemen te helpen bij de inname van zijn geneesmiddelen. De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ geeft verschillende aanbevelingen voor uw eigen apotheekproces. Vraagt u zich af of alle aanbevelingen goed en efficiënt zijn geïmplementeerd?

FRIS Masterclass Diabetes

Voelt u zich zorgverlener in hart en nieren? Wilt u daarom investeren in de samenwerking met de huisartsen met wie u veel patiënten deelt? Wilt u een grote groep chronische geneesmiddelgebruikers aan u binden? Kunt u wel een update gebruiken van alle nieuwe geneesmiddelen voor diabetes? En houdt u ervan om te werken aan structurele en toekomstbestendige verbetering en vernieuwing samen met uw team? Dan is de FRIS Masterclass Diabetes van SIR en Bureau HPC echt iets voor u.

Farmabuddy project: Apotheekbuddy's geven palliatieve zorg

In de palliatieve en terminale fase krijgen een patiënt en zijn mantelzorgers te maken met complexe zorgproblemen. Om deze problemen effectief aan te pakken is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking omdat de patiënt in deze fasen bijna altijd genees- en hulpmiddelen gebruikt. 

PIAF Open, een verdiepingscursus medicatiebeoordeling

Kleine kwalen met grote impact
Alledaagse klachten, zoals duizeligheid, pijn,  vergeetachtigheid, obstipatie,  plasklachten, jeuk, en zweten kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven bij ouderen met polyfarmacie. Lukt het u om de behoeftes van de patiënt te achterhalen en de meest geschikte farmacotherapeutische adviezen te geven en beargumenteren?

Medicatiebeoordeling bij mensen met een verstandelijke beperking met polyfarmacie in de eerste lijn

In de regio Zuidwest Nederland vindt in 2015/2016 een onderzoek plaats waarbij  systematische medicatiebeoordelingen worden uitgevoerd bij 35-plussers met een verstandelijke beperking (VB), die 5 of meer medicijnen gebruiken. Hierbij werken huisartsen, apothekers en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) regionaal samen.

SIR Pharma cursus

Het wordt menens met de marktwerking in de farmaceutische zorg. De overheid treedt terug en partijen in de zorg stellen zich actiever op. Dit betekent dat betrokkenen voldoende kennis moeten hebben van de geneesmiddelenmarkt, haar regulering en de verschillende werkterreinen van betrokken partijen. Geen eenvoudige opgave gezien de vele belanghebbenden, de zichtbaar blijvende sturende hand van de Minister van VWS en het complexe publiek-private krachtenveld.

Periodieke Individuele Analyse Farmacotherapie (PIAF)-opleiding

Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis van een periodiek gestructureerde, kritische evaluatie van de medische, farmacotherapeutische en gebruiksinformatie. Doel van de medicatiebeoordeling is een op elkaar afgestemde en zo effectief en veilig mogelijke farmacotherapeutische behandeling op basis van de wensen, behoeften en ervaringen van de patiënt.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl