Blended cursus “Deprescribing – aan de slag in de praktijk” | 1 november en 6 december 2022

Minderen of stoppen van medicatie behoort net zo goed tot de farmaceutische zorgverlening als het starten ervan’.

Deelt u deze mening en wit u in uw eigen praktijk hiermee aan de slag? Volg dan deze blended cursus ‘Deprescribing – aan de slag in de praktijk’. Bekijk hier de folder met het programma.

Wat biedt deze cursus:

Deze cursus biedt u praktische handvatten om de aanbevelingen uit de herziene richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen in uw eigen apotheek of samenwerkingsverband. De basiskennis over de aanbevelingen in de richtlijn en bijbehorende kennisdocumenten van veelvoorkomende geneesmiddelgroepen doet u op door twee e-learnings. Vervolgens gaan we tijdens twee cursusdagen praktisch in op het verantwoord afbouwen van medicatie op basis van praktijkcasus, consultvoering bij deprescribing en de samenwerking met andere zorgverleners.

Binnen de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen is in december 2020 een nieuwe module gepubliceerd: ‘Minderen en stoppen van medicatie’. Met deze module kunnen apothekers in samenwerking met huisarts, specialist ouderengeneeskunde en andere zorgverleners het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen in de praktijk vormgeven.

Leerdoelen: 

De cursusdagen zijn opgedeeld in drie verschillende thema’s: inhoudelijke verdieping, consultvoering en organisatie.

Na deze cursus bent u beter in staat om:

Qua inhoudelijke verdieping: 

  • De inhoud van de kennisdocumenten van de tien verschillende geneesmiddelgroepen in de praktijk toe te passen bij de uitvoering en monitoring van deprescribing bij ouderen
  • Een farmacotherapeutisch behandelplan op te stellen, inclusief prioritering en monitoring van acties, bij een medicatiebeoordeling die gericht is op deprescribing

Qua consultvoering:

  • In een gesprek met de patiënt het onderwerp deprescribing ter sprake te brengen en inzicht te krijgen in de wensen van de patiënt op dit gebied
  • In een gesprek met de patiënt over deprescribing de geschikte consultvaardigheden en tools in te zetten voor het bespreken van voor- en nadelen/risico’s
  • Te reflecteren op zijn/haar eigen communicatievaardigheden bij deprescribing consulten

Qua organisatie:

  • Belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. deprescribing te herkennen bij uzelf en bij de medezorgverleners (in uw eigen samenwerkingsverband)
  • Een plan van aanpak op te stellen om in de eigen apotheek actief aan de slag te gaan met deprescribing
  • Samenwerkingsafspraken te maken over deprescribing met mede-zorgverleners
Programma: 

Gedurende twee dagen van 9.00-17.00 uur komen de onderwerpen: inhoudelijke verdieping, consultvoering met de patient en de arts over deprescribing en organisatie van deprescribing in de eigen zorgpraktijk aan bod. Het complete programma van de tweedaagse cursus kunt u hier raadplegen.

Docenten: 

Dr. Henk-Frans Kwint, openbaar apotheker, werkgroep lid module ‘Minderen en stoppen met medicatie’ en mede-auteur van de Kennisdocumenten
Dr. Sanne Bakker-Verdoorn, openbaar apotheker, werkgroep lid module ‘Minderen en stoppen met medicatie’ en mede-auteur van de Kennisdocumenten
Dr. Adrianne Faber, apotheker, mede-auteur KNMP-richtlijn Consultvoering, docent SIR Teamtraining Consultvoering en docent Communicatie master Farmacie Leiden

Data: 

1 november en 6 december 2022

Randvoorwaarden: 

De ingangseis voor deze tweedaagse cursus over deprescribing is het volgen van de twee elearnings van CME-Online:

1) ‘Deprescribing: inderen en stoppen van medicatie’ en

2) ‘Deprescribing: toepassen kennisdocumenten geneesmiddelgroepen’, zodat we in de tweedaagse cursus dieper in kunnen op de thema’s: inhoudelijke verdieping (klinische dilemma’s), consultvoering en organisatie in de eigen apotheek 

Indien u geen abonnement heeft op CME-Online, kunt u deze twee e-learnings los kopen. Klik daarvoor op de volgende link (https://www.cme-online.nl/apotheker/sir)

Doelgroepen: 

Openbaar apothekers en poliklinisch apothekers die aan de slag willen met deprescribing in de praktijk

Accreditatie: 

Deze cursus is geaccrediteerd voor in totaal 12 uur (6 uur per dag)

NB. De twee voorbereidende verplichte e-learnings zijn geaccrediteerd voor in totaal 4 uur (2 uur per e-learning) 

Kosten: 

€775,00 excl. BTW voor twee studie dagen (wijzigingen voorbehouden)

NB. Dit is exclusief de twee e-learnings van CME online 

Locatie: 

BCN Centraal Station Utrecht (wijzigingen voorbehouden)

Inschrijving/aanmelden: 

Inschrijving binnenkort geopend

Samenwerking: 

Voor deze cursus wordt samengewerkt met E-WISE (CME-Online) voor de twee elearnings over deprescribing

Contact: 

Sanne Bakker-Verdoorn (s.bakker@sirstevenshof.nl)

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief