Toetsgroep Parkinson

Deze toetsgroep is bedoeld voor een vaste groep apothekers, die op van te voren vastgestelde data bijeenkomt om patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk.

SIR organiseert deze toetsgroep voor u, speciaal gericht op de ziekte van Parkinson. De toetsgroep bestaat uit 8 deelnemers. Het verdient aanbeveling om vóór deelname aan de toetsgroep minimaal de basiscursus van ParkinsonNet of Farmabuddy Parkinson gevolgd te hebben.

Leerdoelen: 

Bevorderen van het klinisch farmaceutisch denken en handelen op het gebied van de behandeling bij de ziekte van Parkinson door middel van intercollegiale feedback, aangevuld met feedback van een expert.

Programma: 

Elke deelnemer legt minimaal één keer een zelf voorbereide praktijkcasus ter bespreking voor aan de toetsgroep.

Docenten: 

Caroline van de Steeg begeleidt het proces tijdens de toetsgroep.
Clementine Stuijt brengt als inhoudelijk expert na afloop van elke casus haar expertise in. 

Data: 

Nog te plannen: 4 bijeenkomsten op maandag of donderdag.

Elke bijeenkomst (online) duurt van 9:30 tot 11:30 uur.

Randvoorwaarden: 

De toetsgroep wordt geformeerd zodra er 8 deelnemers zijn.
Heeft u wel interesse, maar kent u niet voldoende andere belangstellenden? Neem dan contact met ons op, dan zetten wij u op een wachtlijst.

Doelgroepen: 

Apothekers die het klinisch farmaceutisch denken en handelen op het gebied van de ziekte van Parkinson willen verbeteren of onderhouden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend na de cursus Farmabuddy Parkinson).

Accreditatie: 

De toetsgroep is bij de KNMP voor 8 toetsingspunten geaccrediteerd (2 uur per bijeenkomst) in de categorie toetsing (kleinschalige nascholing met evaluatie van het individueel functioneren). De verdeling over competenties is 80% farmaceutisch handelen, 20% kennis en wetenschap.

Voor deelnemers van ParkinsonNet is deze toetsgroep voor herregistratie gelijkgesteld met deelname aan een MDO.

Kosten: 

€ 495,- excl. BTW

Locatie: 

Online via MS Teams

Inschrijving/aanmelden: 

U kunt per mail uw interesse kenbaar maken aan c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

Contact: 

Caroline van de Steeg (c.vandesteeg@sirstevenshof.nl)

 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief