Archief Onderwijs

Workshop Medicatiebeoordeling tijdens Service Apotheek symposium

SIR verzorgd in opdracht van Service Apotheken een workshop over de praktische invulling van medicatiebeoordelingen. De focus ligt daarbij niet zozeer op de werkwijze van medicatiebeoordelingen, maar op de inhoud, het klinisch redeneren en het toetsen van de huidige kennis van de individuele apotheker ten opzichte van collega-apothekers in de groep. De workshop wordt onder leiding van getrainde docenten in 15 parallel sessies gegeven aan 200 apothekers.

Medicatiebeoordeling bij mensen met een verstandelijke beperking met polyfarmacie in de eerste lijn

In de regio Zuidwest Nederland vindt in 2015/2016 een onderzoek plaats waarbij  systematische medicatiebeoordelingen worden uitgevoerd bij 35-plussers met een verstandelijke beperking (VB), die 5 of meer medicijnen gebruiken. Hierbij werken huisartsen, apothekers en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) regionaal samen.

E-learning cursus MFB’s hebben de toekomst: update uw kennis op tijd!

Medisch farmaceutische beslisregels (MFB's) zijn een nieuwe generatie medicatiebewaking. MFB's koppelen individuele patiëntparameters aan specifieke geneesmiddelen,zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van maagbescherming bij het gebruik van een NSAID. U kunt zich eenvoudig op deze nieuwe vorm van medicatiebewaking voorbereiden door uw farmaceutische kennis op te frissen met het volgen van de e-learning Medisch famraceutische beslisregels.

De e-learning cursus bestaat uit een ingangstoets, tien MFB-modules en per module een eindtoets.

Periodieke Individuele Analyse Farmacotherapie (PIAF)-opleiding

Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis van een periodiek gestructureerde, kritische evaluatie van de medische, farmacotherapeutische en gebruiksinformatie. Doel van de medicatiebeoordeling is een op elkaar afgestemde en zo effectief en veilig mogelijke farmacotherapeutische behandeling op basis van de wensen, behoeften en ervaringen van de patiënt.

Cursus Het toepassen van medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s) in de openbare apotheek

De cursus ‘Het toepassen van medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s) in de openbare apotheek’ laat zien op welke manier MFB’s de farmacotherapie bij uw patiënten kunnen verbeteren. Ook wordt uitgelegd hoe een MFB is ontworpen, zodat u de voordelen én de valkuilen kent. U hoort voor welke onderwerpen MFB’s zijn ontwikkeld en nog worden ontwikkeld. U leert welke patiëntparameters u moet vastleggen en krijgt handvatten voor implementatie van MFB’s in uw apotheek.

Cursus Professionele farmaceutische zorg

De cursus Professionele farmaceutische zorg geeft u een opfrissing van de bekende farmaceutische zorg zoals ter hand stellen, geïndividualiseerde distributievormen en het bijhouden van een patiëntendossier aan de hand van de laatste versie van de richtlijnen. De cursus geeft u ook de gelegenheid na te gaan in welke mate uw kennis en uw kwaliteitssysteem en werkprocessen al voldoen aan de standaard en de bijbehorende richtlijnen.

Cursus Medicatie op maat

Tijdens deze cursus wordt u kennis aangeboden om het GDV-proces in uw eigen apotheek te verbeteren. Dit gebeurt door het uitwisselen van ervaringen, het bespreken van de kernaanbevelingen van de richtlijn, inzicht te geven in de risico's van het proces en in uw verantwoordelijkheden ten opzichte van de leverancier van de GDV en het verstrekken van informatie over de actualiteit met betrekking tot GDV.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl