Deze week gestart: Pilotonderzoek naar "desprescribing" bij ouderen met een medicijnrol

Deze week gestart: Pilotonderzoek naar "desprescribing" bij ouderen met een medicijnrol

vrijdag, 27 augustus 2021

Dit betreft een onderzoek van SIR collega Gert Baas binnen zijn promotieonderzoek op dit onderwerp.

Op woensdag 25 augustus jl. hebben deelnemende apothekers de trainingsdag bijgewoond ter voorbereiding op het onderzoek.
Tijdens de 6-uur durende geaccrediteerde training is er op drie verschillende thema’s ingegaan, zijnde: (1) onderzoeksopzet & organisatie, (2) consultvoering bij deprescribing en (3) inhoudelijke overwegingen voor minderen en stoppen van medicijnen conform de 10 kennisdocumenten die onderdeel zijn van de herziene richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’.

Na deze training zullen de apothekers in een farmacotherapeutisch overleg met hun huisartsen samenwerkingsafspraken gaan maken rondom dit thema.
Daarna gaan apothekers ieder 5 medicatiebeoordelingen bij ouderen met een medicijnrol en 10 of meer geneesmiddelen uitvoeren.
Het medicijngesprek is daarbij gericht op gezondheidsklachten en persoonlijke behandeldoelen van de patiënt, met focus op het minderen en stoppen van geneesmiddelen.

Lees hier meer over het promotieonderzoek "Deprescribing bij kwetsbare ouderen met een medicijnrol".

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief