Dr. Annemieke Floor-Schreudering

Functie: 

Directeur, apotheker-onderzoeker

BIG nummer: 39048569217

 

Opleiding en werkervaring: 

Annemieke Floor is in 1998 afgestudeerd als apotheker  aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen werkte Annemieke drie jaar als directeur van het International Office van de European Society of Clinical Pharmacy (ESCP). In 2001 startte ze bij SIR in de functie van liaisonapotheker om samen met de openbaar apothekers en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in de regio Leiden e.o. de kwaliteit van de farmaceutische zorg verder te verbeteren. Gestimuleerd door het farmaceutisch praktijkonderzoek binnen SIR  startte ze in  2007 aan een promotieonderzoek met als onderwerp ‘Clinical risk management of drug interactions’. Op 23 juni 2014 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds  2008 is Annemieke betrokken bij de KNMP Vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist. Sinds januari 2015 bekleedt Annemieke de functie van directeur bij SIR.

Aandachtsgebieden: 
 • Farmaceutisch onderwijs
 • Farmaceutisch praktijkonderzoek
 • Farmacie beleid
 • Klinisch risico management in geneesmiddelinteracties
 • Medicatiebewaking en patiëntveiligheid
 • Medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s)
 • Professionaliteit en farmaceutische ethiek
 • Richtlijnen farmaceutische zorg
Huidige projecten/onderzoeken: 
 • KNMP vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist:
 • Promotieonderzoek Professionaliteit van de openbaar apotheker
 • Promotieonderzoek Optimalisatie en individualisatie van medicatiebewaking in de openbare apotheek
 • SIR Pharma cursus
 • Master Farmacie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • KNMP Richtlijnen farmaceutische zorg (patiëntendossier, medicatiebewaking, farmaceutisch consult)
 • Cursus Het toepassen van MFB’s in de openbare apotheek
 • Farmaceutosch zorgproject Klinische relevantie van medisch farmaceutische beslisregels inzake laboratoriumwaarden in openbare apotheken (StatusScoop)
 • Connecting Care
 • Het Juiste Medicijn (uitgave Consumentenbond)
Externe werkzaamheden/lidmaatschappen: 
 • Gastmedewerker divisie Farmacoepidemiologie and Klinische Farmacologie, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Universiteit Utrecht
Publicaties: 

        Artikelen

 • Kruijtbosch M, Göttgens‐Jansen W, Floor‐Schreudering A, van Leeuwen E, Bouvy ML. Moral dilemmas reflect professional core values of pharmacists in community pharmacy. Int J Pharm Pract. 2018 Oct 19. doi: 10.1111/ijpp.12490. [Epub ahead of print].
 • Kruijtbosch M, Göttgens-Jansen W, Floor-Schreudering A, van Leeuwen E, Bouvy ML. Moral dilemmas of community pharmacists: a narrative study. Int J Clin Pharm. 2017 Nov 20. doi: 10.1007/s11096-017-0561-0.
 • Heringa M, Floor-Schreudering A, De Smet PAGM, Bouvy ML. Clinical Decision Support and Optional Point of Care Testing of Renal Function for Safe Use of Antibiotics in Elderly Patients: A Retrospective Study in Community Pharmacy Practice. Drugs Aging 2017 Nov 8. doi: 10.1007/s40266-017-0497-z. [Epub ahead of print]
 • Heringa M, Floor-Schreudering A, Wouters H, De Smet PAGM, Bouvy ML. Preferences of Patients and Pharmacists with Regard to the Management of Drug-Drug Interactions: A Choice-Based Conjoint Analysis. Drug Saf 2017 Sep 30. doi: 10.1007/s40264-017-0601-7.[Epub ahead of print]
 • Heringa M, Siderius H, Floor-Schreudering A, de Smet PA, Bouvy ML. Lower alert rates by clustering of related drug interaction alertsJ Am Med Inform Assoc. 2017 Jan;24(1):54-59. doi: 10.1093/jamia/ocw049. Epub 2016 Apr 23.
 • Heringa M, Floor-Schreudering A, Tromp PC, de Smet PA, Bouvy ML. Nature and frequency of drug therapy alerts generated by clinical decision support in community pharmacy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015 Nov 25. doi: 10.1002/pds.3915.
 • Heringa M, Floor A, Meijer WM, De Smet PA, Bouvy ML. Nature and management of duplicate medication alerts. J Am Med Inform Assoc. 2015;22(4):831-83.
 • Floor-Schreudering A, Geerts AF, Aronson JK, Bouvy ML, Ferner RE, De Smet PA. Checklist for standardized reporting of drug-drug interaction management guidelines. Eur J Clin Pharmacol 2014;70:313-8
 • Floor-Schreudering A, Heringa M, Buurma H, Bouvy ML, De Smet PA. Missed drug therapy alerts as a consequence of incomplete electronic patient records in dutch community pharmacies. Ann Pharmacother 2013;47:1272-9.
 • Floor-Schreudering A, Smet PA, Buurma H, Kramers C, Tromp PC, Belitser SV, Bouvy ML. NSAID-antihypertensive drug interactions: Which outpatients are at risk for a rise in systolic blood pressure? Eur J Prev Cardiol 2013 Sep 16. [Epub ahead of print]
 • Floor-Schreudering A, De Smet PA, Buurma H, Amini S, Bouvy ML. Clarity and applicability of drug-drug interaction management guidelines: a systematic appraisal by general practitioners and community pharmacists in the Netherlands. Drug Saf 2011;34:683-90.
 • Floor-Schreudering A, De Smet PA, Buurma H, Egberts AC, Bouvy ML. Documentation quality in community pharmacy: completeness of electronic patient records after patients' first visits. Ann Pharmacother. 2009;43:1787-94.
 • De Smet PA, Floor-Schreudering A, Bouvy ML, Wensing M. Clinical risk management of interactions between natural products and drugs. Curr Drug Metab 2008;9:1055-62.
 • Buurma H, Bouvy ML, De Smet PA, Floor-Schreudering A, Leufkens HG, Egberts AC. Prevalence and determinants of pharmacy shopping behaviour. J Clin Pharm Ther 2008;33:17-23.
 • Klungel OH, Storimans MJ, Floor-Schreudering A, Talsma H, Rutten GE, de Blaey CJ. Perceived diabetes status is independently associated with glucose monitoring behaviour among type 2 diabetes mellitus patients. Prim Care Diabetes 2008;2:25-30.
 • Floor-Schreudering A, Schoenmakers T, Septer ARW, Toemen MPH, Zon EME, Buurma H. Bevordering doelmatig geneesmiddelengebruik slaat aan. Doelmatigheidsprojecten in Nederlandse openbare apotheken in 2001.  Pharmaceutisch Weekblad 2003;138:1361-6.
 • Floor-Schreudering A, Kwint HF. Doeltreffende farmacotherapie door een planmatige aanpak. Pharmaceutisch Weekblad 2003;138:971-3.
 • Floor-Schreudering A, Hekster Y. European Society of Clinical Pharmacy. Encyclopedia of Clinical Pharmacy. Edited by Josept T. DiPiro. CRC Press 2002. Pages 344-7.
 • Scroccaro G, Almiñana MA, Floor-Schreudering A, Hekster YA, Huon Y. The need for clinical pharmacy. Pharm World Sci 2000;22:27-9.

        Rapporten

 • Dr Annemieke Floor-Schreudering en drs Mette Heringa. Eindrapportage 'Klinische relevantie van medisch farmaceutische beslisregels inzake laboratoriumwaarden in openbare apotheken', december 2015.
 • Opleidingsplan Specialisme Openbare Farmacie . KNMP, Den Haag, September 2015. Beschikbaar: http://www.knmp.nl/downloads/opleiding-en-registratie/opleiding-registra...
 • Dr. C. van de Steeg-van Gompel, C., drs. A. Floor-Schreudering, drs. M. Kruijtbosch, Prof. Dr. M.L. Bouvy. Eindrapportage ´Implementatie Diabetes Dialoog´. SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden, 1 oktober 2013. Dermatica op Recept. Apotheekbereidingen in de therapie van huidaandoeningen. Den Haag: WINAp/KNMP, 2011. Boeken
 • Cornips C, Floor A, Meijvis G, de Gier H. Documentatie van FPZ. Handboek farmaceutische patiëntenzorg. Achtergronden en praktijk. Prelum Uitgevers. Houten, 2013.

        Richtlijnen

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief