Innovatief, deskundig en betrokken

Dr. Annemieke Floor-Schreudering

Dr. Annemieke Floor-Schreudering

Directeur / apotheker
BIG nummer: 39048569217

Opleiding en werkervaring: 

Annemieke Floor studeerde in 1998 af als apotheker aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze drie jaar als directeur van de European Society of Clinical Pharmacy (ESCP). Van 2001-2007 was ze liaisonapotheker bij SIR om samen met de openbaar apothekers en Zorg en Zekerheid de kwaliteit van de farmaceutische zorg in Leiden e.o. te verbeteren. In 2014 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Clinical risk management of drug interactions’. Sinds 2008 is Annemieke betrokken bij de KNMP Vervolgopleiding tot openbaar apotheker (Charlotte Jacobs Instituut), van 2017-2020 in de functie van opleidingsdirecteur. Sinds januari 2015 is Annemieke directeur van SIR en vanaf 2016 vormt ze samen met Henk-Frans Kwint de directie van SIR Holding BV.

Aandachtsgebieden: 
 • Farmaceutisch onderwijs en opleiding
 • Intra- en interprofessioneel leren
 • Farmaceutisch praktijkonderzoek
 • Beleid in de geneesmiddelensector
 • Ketensamenwerking in de farmaceutische zorg
 • Klinisch risico management
 • Professionaliteit en farmaceutische ethiek
 • Richtlijnen farmaceutische zorg
Huidige projecten/onderzoeken: 
 • SIR Pharma cursus
 • Kwalen te lijf: de beste adviezen en zelfzorgmiddelen (uitgave Consumentenbond)
 • Onderzoek naar de klinische relevantie van receptwijzigingen in openbare apotheken
 • Praktijktraining onderzoek herhaalmedicatie (Apothekers SGCN beheer)
 • Intraprofessionele cursusdag: Samenwerking tussen openbaar apotheker en apotheker in het ziekenhuis. Het zorgpad van een oncologische patiënt in de palliatieve fase (KNMP, NVZA, VJA, JongNVZA)
 • Burgerplatform “Grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces” (Nivel, Service Apotheken, BENU)
 • Academische netwerken apothekers: UPPER Regionaal, Rijnmond (RANA)
Overige werkzaamheden/lidmaatschappen: 
 • Extern lid Examencommissie School of Pharmacy faculteit Betawetenschappen Universiteit Utrecht
 • Secretaris bestuur Leids Academisch Netwerk Apothekers (LANA)
Nevenwerkzaamheden:
 • Voorzitter bestuur Stichting WereldWijd voor Kinderen
Publicaties: 

Wetenschappelijke artikelen Annemieke Floor-Schreudering

Contact: 

a.floor@sirstevenshof.nl