Missie en Visie

Missie
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor farmaceutische zorg en beleid met als doel veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Om dit doel mogelijk te maken staan bij SIR farmaceutisch praktijkonderzoek, farmaceutische patiëntenzorgprojecten, farmaceutisch onderwijs en wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties centraal. Daarbij werkt SIR nauw samen met haar zusterorganisatie academische apotheek Stevenshof.
 

Visie
SIR kenmerkt zich door het stimuleren en faciliteren van farmaceutisch (praktijk)onderzoek. Zij verspreidt de resultaten van haar onderzoek via (wetenschappelijke) publicaties en onderwijs voor apothekers, het apotheekteam en andere 1e en 2e lijns zorgverleners.

SIR staat aan de wieg van innovaties in de farmaceutische zorgpraktijk. De uitvoering van proeftuinprojecten op het gebied van de farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) vindt in nauwe afstemming met academische apotheek Stevenshof plaats.

SIR profileert zich als expert op het gebied van geneesmiddelkennis en –informatie in de eerstelijnsgezondheidzorg. Zij biedt deze expertise aan door het geven van onderwijs en het schrijven van publicaties voor zorgverleners, patiënten en consumenten en andere stakeholders binnen de farmacie.

SIR heeft inbreng in farmaciebeleid door publicaties, landelijke en internationale cursussen en workshops en deelname aan landelijke werkgroepen op het gebied van de farmaceutische zorg.

SIR heeft een open, communicatieve en sociale werksfeer met ruimte voor individueel initiatief en persoonlijke inbreng. Hierdoor zijn medewerkers gemotiveerd en geïnspireerd om een hoog expertise en professionaliteitsniveau te bereiken en voelen zij zich medeverantwoordelijk.

Om de expertise van haar personeel te waarborgen is er continue aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Kruisbestuiving tussen kennis, onderzoek, onderwijs en praktijk is een voorwaarde. Dit komt tot stand door intensieve samenwerking en gedeelde dienstverbanden van apothekers en andere medewerkers bij SIR, haar zusterorganisatie academische apotheek Stevenshof en andere samenwerkingspartners. Lees meer in ons beleidsplan 2019-2022. 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief